‘Adopteer een stukje van vernieuwd plantsoen’

Geplaatst op 23 juni 2022

Presentatie plannen op informatieavond plantsoen St.-Anna

Helpen met de aanplant, het uitlenen van materiaal, of zelfs een stukje plantsoen adopteren. De werkgroep plantsoen van Plaatselijk Belang St.-Anna presenteert op een open avond op woensdag 29 juni de eerste plannen voor het vernieuwde plantsoen, en kan daarbij ieders hulp gebruiken.

Plaatselijk Belang Sint Annaparochie (PB) heeft eind 2019 bij gemeente Waadhoeke haar zorgen geuit over de staat van het dorpsplantsoen achter gezondheidscentrum ’t Raadhuus, het voormalige gemeentehuis. “PB was gewapend met de uitslagen van peilingen die bedoeld waren om inzicht te krijgen in (1) de meningen over de huidige staat van het plantsoen en (2) het draagvlak en de wensen m.b.t. eventuele veranderingen. De gemeente heeft die zorgen onderschreven en stelde een beperkt bedrag beschikbaar om hier nader onderzoek te laten doen,” zo laat de werkgroep plantsoen van PB weten.

“Begin 2021 werden daarom enkele digitale bijeenkomsten georganiseerd door PB. Hieruit bleek genoeg draagvlak onder omwonenden en betrokken inwoners en ondernemers om een werkgroep op te richten met als doel het plantsoen ‘werom te bringen in de sfeer fan froeger’. Daarbij wordt gedacht aan een inrichting in de zogenaamde ‘gemengde stijl’ zoals destijds ontworpen en aangelegd in de 1937: glooiende grasperken rondom een waterpartij, met bloeiende vaste beplanting. Elementen van het huidige park zouden daarbij behouden moeten blijven, waaronder de leilindes en de booghaag (berceau) aan de De Kempenaerstraat.

Op de informatiebijeenkomst op woensdag 29 juni om 20.00 uur kan iedereen de tent in het plantsoen binnen lopen om tekeningen te bekijken. Ook staat het de bezoekers natuurlijk vrij om, indien gewenst, ideeën en suggesties met de werkgroep te delen.

De werkgroep vervolgt: “Inmiddels is duidelijk dat de kosten voor een dergelijk park niet geheel door de gemeente Waadhoeke zullen en kunnen worden gedragen. De werkgroep moet daarom ook op zoek naar andere financieringsmogelijkheden. Gedacht wordt aan subsidies op het gebied van herstel van historiciteit, leefbaarheid en biodiversiteit. Maar ook worden er mogelijkheden tot sponsoring van (delen van het) plantsoen uitgewerkt.

Bezoekers aan de bijeenkomst kunnen zich inschrijven om delen van het nieuwe plantsoen te adopteren of anderszins aan bij te dragen. Te denken valt aan financiële bijdragen of – net zo belangrijk – in natura (vrijwilligersbijdrage door expertise, materiaal uitleen of hand- en spandiensten).”

Deel dit bericht op:

Uw nieuws

Belangrijk nieuws te vertellen?

Laat het ons weten via
e-mail of gebruik onze aanlevermodule

Ook adverteren?

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op middels telefoonnummer: 06 – 11 43 42 72
(email: info@heidstramedia.nl)