‘At je fan een houwe, kinne je ok ‘n prot fergeve’

Geplaatst op 6 maart 2023

Portretten in Poëzie in Zorgcentrum het Bildt

In oktober 2022 waren dichter Tsead Bruinja, muzikant Zea (Arnold de Boer) en fotografe Rosa van Ederen samen met gastdichter Frank Keizer op bezoek bij Zorgcentrum het Bildt in St.-Annaparochie. Ze maakten persoonlijke portretten in tekst, muziek en foto’s, met en voor de dames Balt-Brouwer en Van der Veen-Krol en de heren Teeling en Wassenaar (Wassenaar is begin deze maand overleden). Tsead Bruinja begon het project Portretten in Poëzie in 2019, het jaar waarin hij Dichter des Vaderlands was. Door corona moest het project na drie bezoeken helaas worden gestopt. In 2022 nam Leeuwarden City of Literature het project over en werden nog zeven woonzorgcentra in Friesland bezocht. Op deze pagina staat een weerslag van het bezoek, dat bijzondere gedichten, foto’s en een lied van Arnold de Boer opleverde.

Tsead Bruinja over het bezoek aan het Bildt: “Het was een speciale editie van Portretten in Poëzie met familie en oude bekenden, waaronder de 100-jarige oma van Frank Keizer en een oude bekende van Tsead. Klaske van der Veen-Krol was namelijk vroeger, met haar man Oege en hun dochter Marianne, vaak te vinden bij buurman Jerre aan de Heechfinne in Rinsumageest. Daar reden zij destijds met de pony en de woonwagen naartoe om er een paar nachten naast de boerenstal te bivakkeren. Klaske en Tsead hadden elkaar 40 jaar niet gezien en hadden veel om over bij te praten. Arnold werkte met oud-marinier Rinze Wassenaar die het na een halfzijdige verlamming gelukt is om weer trompet te kunnen spelen.”

De hele zaal zong met Rinze mee tijdens de afsluitende presentatie en genoot van de prachtige foto’s die Rosa maakte, o.a. van een bankje dat een speciale betekenis heeft voor mevrouw Balt-Brouwer. Dat staat namelijk op de plek waar vroeger de boerderij van haar moeder stond. Toen de man van mevrouw Balt 23 jaar geleden overleed, kwam ze vaak naar het bankje om aan hem te denken. De ontvangst was weer geweldig, inclusief de gehaktbal, de pannenkoeken en de dubbelvla. We hebben bovendien erg genoten van de mengeling van Fries, Nederlands en Bildts tijdens ons bezoek.”
hé jong met die smirge bonken fan de trap ôf
dat doen jim thús ok niet sei klaske op har santjinde
tsjin de dútske soldaat dy’t har heit begjin 45 heljen kaam
om yn assen te greppeljen

heit hie foar de oarloch wurk foar har fûn op in grut stik lân
dêr’t se om seis oere moarns mei in ierappelskyldersmeske
it ûnkrûd tusken it flaaks fuortsnijde

de hiele dei wie se allinne

om tsien oere wie it thús waarm iten
om healwei trijen krige se tee
seis oere jûns wie it wurk dien

in pear kear hat se yn assen west
om heit in tromp pankoeken te bringen
en in flesse molke dy’t se ûnderweis
by in boer helle

de lêste kear dat der ien
by harren út de húshâlding wei dy kant op gie
wie it har âldste suster aaltsje

om sân oare stuts aaltsje ôf op `e fyts
om 12 oere wie se yn drachten en om in oere ôf 5
wie se te plak yn in sikehûs yn assen

de oare deis gie heit achterop by aaltsje
mei de pleuris yn it liif

se wie aardich tenein doe’t se thúskamen
hat in dei of wat op bêd lein

Tsead Bruinja

De zang van de olieman

Deel dit bericht op:

Uw nieuws

Belangrijk nieuws te vertellen?

Laat het ons weten via
e-mail of gebruik onze aanlevermodule

Ook adverteren?

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op middels telefoonnummer: 06 – 11 43 42 72
(email: info@heidstramedia.nl)