‘Dank foor ‘t fertrouwen al die jaren’

Geplaatst op 23 juni 2022

Albert Heijn Wassenaar gaat over in andere familiehanden

Even een boodschapje doen bij Wassenaar. In St.-Anne is het de normaalste zaak van de wereld. En ook in Stiens stapt jong en oud bij Wassenaar de winkel binnen. De beide Albert Heijn-supermarkten vervullen een regiofunctie en voorzien dagelijks heel wat mensen van hun boodschappen. Zonder dat klanten het merkten ging het bedrijf op 20 juni jl. over in andere handen. Daarmee sluiten Hetty, Josefine en Marc-Siemon Wassenaar een eeuw ondernemerschap af. ,,’t Is goed weest. Ons levenswerk is klaar.’’

Al vier generaties lang is de familienaam Wassenaar een begrip in de regio. In plaats van een bezoek aan de Albert Heijn gaan heel wat Bilkerts dagelijks even naar Wassenaar. ,,Seker de ouwe garde het ôns hait nag goed kinnen en doet nag altyd ’n boadskippy bij Herman”, glimlacht Hetty. Niet zo verwonderlijk want familieman Herman Wassenaar staat in de jaren zestig aan het begin van een bijzondere supermarktcarrière. Een levenswerk dat zijn drie kinderen voortzetten. Een familiebedrijf dat heel wat trouwe klanten én medewerkers telt en zich al jaren sterk maakt voor de regio.

,,Foor ’t allereerste begin motte wij werom naar ôns overpake, Job Wassenaar’’, vertelt Hetty. ,,Hij waar skoenmaker maar fersturf al op froege leeftyd in 1917. Syn frou nam de saak over tegaar met hur seun Marten en toverde ’t om tot ’n winkel foor groente, fruit en súkkelary. As tweede generasy nammen ôns pake en bep de saak over. Ons pake had d’r ok nag ferskillende ândere werksemheden bij. Soa waar hij ok makeler. In 1967 nam ôns hait op syn beurt ’t stokky weer over. Hij laai de basis foor de baide súppermetten soa’t wij die nou kinne.”

Wanneer je voor de huidige Albert Heijn aan de Warmoesstraat in St.-Anne staat, is duidelijk zichtbaar dat de supermarkt bestaat uit meerdere panden. “In totaal binne ’t d’r 22”, verklapt Hetty. “Ons hait had in de jaren seuventig ’n foorútsiende blik. Hij kocht ferskillende hússys op in de straat, om rúmte te maken foor de winkel en parkeerplakken. Elke keer at hij weer ’n paar hússys had, folgde d’r ’n ferbouwing. Soa slaagde hij d’r in om in 1978 de groatste súppermet fan Noordwest-Frysland te reäliseren.”

Om de acht tot tien jaar volgt een nieuwe verbouwing, herinnert Hetty zich nog goed. “Wij weunden doedestiids op Warmoesstraat 41, pal naast de winkel”, wijst ze op een foto uit de jaren zeventig. “Na slúttingstiid waar ’t faste prik dat klanten anbelden omdat se nag ’n boadskippy fergeten waren. Fan poppymelk ant ’n kratsy bier; ôns hait haalde ’t met liefde út de winkel. Die klantfryndlikens is ôns met de brijlepel ingoaten. Al froeg werkten wij as kines ok met in de winkel. Niet omdat dat most, maar omdat wij d’r alle drie nocht an hadden. Wij begonnen in ’t flessehok en klommen soa starigan op ant kassière. Alle drie hewwe wij deuze roete deurlopen.’’

Jarenlang prijkt de familienaam Wassenaar trots op de gevel van de supermarkt in St.-Anne. In 1981 breidt vader Herman zijn supermarktimperium uit met een tweede supermarkt in Stiens. Hij heeft er een dagtaak aan om beide vestigingen te runnen, maar zijn energie blijkt tomeloos. ,,Ons hait sat altyd fol plannen’’, beaamt Hetty. ,,Geregeld waar d’r ’n ferbouwing norig om syn ideeën te ferwezenliken. Soa kwam d’r in 1985 ’n ôfdeling met forsbrânde nútten, aigen gebak en ‘n ‘croissanterie’. Dermet waar hij syn tiid feer foorút.’’

Hermans innovatieve ideeën ontgaan ook de grote winkelketens niet. ,,Elk jaar worde ôns hait wel beld met de fraag at hij him anslútte wou bij ‘n keten’, weet Hetty. ,,Lange tiid houde hij de boat ôf, maar in 1995 wapperde an de gevel fan ôns súppermet in St.-Anne foor ’t eerst de Albert Heijn-flâg. In 1998 folgde de winkel in Stiens.’’ Met de aansluiting bij de Albert Heijn-familie groeit ook de eigen ondernemersfamilie. Hetty, Josefine en Marc-Siemon treden in 1995 officieel toe tot het familiebedrijf. ,,Dat foelde fan ’t begin ôf an al heel besonder. En dat is ’t al die jaren bleven’’, glundert Hetty.

Jarenlang blijft vader Herman nauw betrokken bij de organisatie en planning van beide supermarkten. Zijn drie kinderen maken dankbaar gebruik van zijn enorme ervaring. Zeker tijdens verbouwingen is vader Herman een rots in de branding. In 2017 viert de familie haar 100-jarig ondernemersjubileum. De hele regio wordt getrakteerd op drie dagen feest en diverse aanbiedingen het gehele jaar door. ,,De AH Wassenaar Feessy-dagen waren fantastys, glimt Hetty. ,,In ’n groate feesttint kwammen ferskillende artysten en organiseerden wij aktiviteiten foor jong en oud. Sonder al die klanten hadden wij ’t naamlik nooit hondert jaar folhouwe kinnen.’’

Die dankbaarheid voor alle trouwe klanten, typeert de familie. Bovendien zijn de Wassenaars maar wat trots op en begaan met hun regio. Als sponsor steunen ze heel wat verenigingen, clubs en organisaties. Geen sportveld in de omgeving waar het reclamebord van Albert Heijn Wassenaar niet langs de lijn staat. Hetty: ,,Ons ‘roots’ lêge hier op ‘t Bildt. Feul werknimmers werke hier al sont hur jonge jaren fanút ’n fekânsybaan en d’r binne ’n prot langjarige kontrakten. Die mînsen koestere wij. Lykas de trouwe klanten die’t ôns daagliks wete te finen. ’t Bildt is ’n hele hechte gemeenskap, der’t wij al jaren ’n part fan weze mâge. Dat maakt ôns groats.’’

Des te zwaarder valt het Hetty, Josefine en Marc-Siemon om in 2021 te besluiten beide supermarkten over te doen aan een nieuwe eigenaar. ,,Elkeneen fraagt ôns na de reden’’, vertelt Hetty. ,,Die is heel simpel. Met negen mooglike opfolgers in de femily wort ’t simpelweg te ingewikkeld om de winkels over te doen an ’n fijfde generasy. Fier fan hur werke al binnen ’t femilybedriif en blive dat ok doen. Maar al ônder ’n ândere direksy. Fan 20 juny ôf is femily Ten Have de nije, groatse aigner.’’

Net als de Wassenaars zijn ook de Ten Have’s een waar familiebedrijf, dat inmiddels 23 Albert Heijn-vestigingen onder haar vleugels heeft. ,,’t Toefal wil dat de súppermet in Stiens, die’t ôns hait in 1981 overnam, ooit boud worde deur de Ten Have-femily ‘’, lacht Hetty. ,,Na feertig jaar komt ok dat bedriif dus weer in hannen fan die ondernimmersfemily. Soa is de sirkel foor ôns gefoel rônd.’’

Of de klanten iets gaan merken van de overname? ,,Weet ik niet’’, zegt Hetty. ,,Al ôns 225 metwerkers blive in dienst fan de nije aigner. De enigen die’t eerst ’n ferskil merke sille, binne wij’’, knipoogt Hetty. ,,Wer’t wij alle drie jarenlang, 24/7, klaarstonnen foor de saak, hewwe wij nou de hannen frij om wat nijs te doen. Wat dat wort? Gyn idee, maar d’r komme fast mooie, nije útdagings op ôns pâd!’’

Deel dit bericht op:

Uw nieuws

Belangrijk nieuws te vertellen?

Laat het ons weten via
e-mail of gebruik onze aanlevermodule

Ook adverteren?

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op middels telefoonnummer: 06 – 11 43 42 72
(email: info@heidstramedia.nl)