De Bildtse Energie Coöperatie wil energiehuishouding ­verduurzamen en de leefbaarheid vergroten

Geplaatst op 6 maart 2023

Klaas Bijlsma van de Bildtse Energie Coöperatie, – een non-profit organisatie- gaat bij huizen langs met een warmtebeeldcamera om energielekken op te sporen. Een vrijwillig klusteam komt daarna langs voor kleine energiebesparende maatregelen, zoals het plaatsen van tochtstrips, radiatorfolie, het ophangen van waterbesparende douchekoppen en ledlampen. De coöperatie wil hiermee de energiehuishouding op korte termijn verduurzamen en de leefbaarheid vergroten op het Bildt.

Klaas Bijlsma laat op de warmtebeeldcamera zien waar de energielekken in een huis zijn waar hij net is geweest. Op de foto zijn verschillende kleuren te zien, zoals groen, paars en rood. De rode kleur geeft de energielekken aan. ,,Soa siene je an dut rút in de rechteronderhoek dúdik dat d’r ‘n prot wermte weglekt. Ik hew dut rút na de kontrôle met de wermtebeeldkamera open deen en wat opfiel waar dat die rubbers helendal útdroogd waren. En doe’t ik die beetpakte, skeurden se al.” De rubbers dichtten het raam niet meer goed af. Klaas heeft dit en andere bevindingen doorgegeven aan het vrijwillig klusteam van de Bildtse Energie Coöperatie. Zij vervangen binnenkort onder andere deze tochtstrip, zodat het raam weer tochtvrij is.

Warmtebeelden worden door de Bildtse Energie Coöperatie voor zonsopkomst gemaakt. Dit heeft te maken met dat de zon nog zo weinig mogelijk invloed heeft gehad op het buitenschild van de woning. ,,De son straalt naamlik ok infraroadstraling út’, legt Klaas uit. ,,At ik wermtebeelden make wil en de son skynt, dan krij ik ‘n fertekend beeld deur de son die’t de opperflaktes al opwermd het. De winter is ok de beste perioade om bútten wermtebeelden te maken.” De warmtebeelden worden voornamelijk buiten gemaakt. ,,Wij doen ‘t hest nooit in de húzzenn, alleen at ‘t befoorbeeld regent, soa as nou. ‘t Maakt niet út at je an de búttenkant op soek gaan na wer’t de wermte na búttenen komt of an de binnenkant wer’t de kouwe d‘r in komt. Baide keren hewwe je ‘t selde effekt. Wij wille ‘t ok leegdrumpelig houwe. In de huus is toch een syn of hur privétarrain.”

Dankzij subsidies kwamen vijftig mensen in aanmerking voor een gratis huisbezoek van de Bildtse Energie Coöperatie om te zien waar warmte lekte in hun huis. ,,Wij kontrolere nou 50 weunings werin at wij ok ‘t klusteam insette en wer’t de koöperasy dan ok betaalt foor de klaine enerzybesparende maatregels.” Na de check met de warmtecamera, wordt er een monteur ingehuurd om de radiatoren waterzijdig in te regelen. Zo branden de kachels en de CV-ketel het meest optimaal. Hier huurt de Bildtse Energie Coöperatie iemand voor in omdat ze zelf de expertise niet in huis hebben. Daarnaast komt het vrijwillig klusteam naar de huizen. Het duurt nog wel twee maanden voordat al die woningen zijn bezocht door het klusteam. Het klusteam dat uit twaalf vrijwillige klussers bestaat, vervangt onder andere tochtstrips, ledlampen, plakt radiatorfolie, hangt waterbesparende douchekoppen op en plaatst een borstel in de brievenbus tegen de tocht. Ze zijn per woning wel twee à drie uur bezig. Inmiddels zijn er al twintig huizen door de klussers voorzien van de kleine energiebesparende maatregelen.

De Bildtse Energie Coöperatie is in 2014 begonnen. ,,’t Begint na negen jaar echt ‘n klain Bildts regio-bedrify te worren”, zegt Klaas. ,,In ‘t begin waar ‘t ‘n frijwilligers bedrify der’t honderten euro’s in omging, maar nou al tientallen dúzzenden euro’s. ‘t Wort hyltyd groater en serieuzer.” Toen de Bildtse Energie Coöperatie hiermee begon, was er nog weinig animo om te verduurzamen. Dit is inmiddels wel anders door de hoge energiekosten. ,,Wij binne doedestiids begonnen met ‘t reäliseren fan sonnedakken. Wij hewwe nou negen sonnedakken, werbij at de leste ‘n paar dagen leden aktiveerd is op de Wissel bij Houtkonstructie Friesland. Hier hewwe wij soa’n 250 panelen plaatst.” De energie die ze daarmee opwekken, verkoopt de coöperatie aan een energiebedrijf. Op deze manier genereren ze inkomsten. ,,Ons interne driiffeer het altyd weest om de enerzyhúshouwing hier te ferduursemen op ‘t Bildt foor ‘n betere wereld. En dernaast wille wij de leefberhyd fergroate. ‘t Geld mot folgens de statútten besteed worre an ferduursemensprojekten en leefberhydsprojekten op ‘t Bildt.”

De bestuursleden van de Bildtse Energie Coöperatie komen allemaal uit de voormalige gemeente het Bildt ,,Wij hewwe bining met de regio en met de mînsen die’t hier op ‘t Bildt weune. De hest 200 leden bestaan allegaar út mînsen hier út de regio die’t om wat foor reden dan ok de koöperasy en de ferduurseming fan ‘t Bildt ‘n werm hart toedrage of metdoen an projekten.” Een keer in het jaar is er een algemene ledenvergadering waar plannen worden gepresenteerd die door de bestuurders of leden worden ingediend. ,,Ons leden beslisse dan wat d’r binnen de koöperasy gebeurt.” Klaas hoopt dat veel mensen zich aansluiten. ,,Wor lid fan de Bildtse Energie Coöperatie en beslis met over hoe’t wij ‘t Bildt feerder ferduurseme sille en leefber houwe.”

Kijk voor meer informatie over de Bildtse Energie Cooperatie op www.bildtse-ec.nl

Deel dit bericht op:

Uw nieuws

Belangrijk nieuws te vertellen?

Laat het ons weten via
e-mail of gebruik onze aanlevermodule

Ook adverteren?

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op middels telefoonnummer: 06 – 11 43 42 72
(email: info@heidstramedia.nl)