Dorpsgenoten Nij-Altoenae dragen steentje bij aan de sociale buurtbank

Geplaatst op 9 maart 2022

Nij Altoenae – Met twaalf vrijwilligers is de werkgroep buurtbank bezig om duizenden mozaïeksteentjes in aardetinten te plakken. Op de betonnen bank staan afbeeldingen die met de streek te maken hebben. Het project begon twee jaar geleden, maar moest een paar keer uitgesteld worden door corona. De werkgroep hoopt voor de zomervakantie klaar te zijn om de buurtbank feestelijk te openen.

Een anderhalve ton wegend massief betonnen bank van tweeënhalve meter bij een meter staat in een schuurtje dat deel uitmaakt van een loods. Deze loods staat achter een woonhuis aan de Schuringaweg. Op de bank staan verschillende afbeeldingen die met de streek te maken hebben. Op de voorkant staan een kroon, schelp, aren, klaver en een zalm. De zalm staat op het dorpswapen van Nij Altoenae. De kroon staat voor dat het dorp er als laatste bij is gekomen in het gebied. Het is de kroon op het Bildt. Op de achterkant prijken vogels, de horizon, de zee, en de zon. De bank wordt gemozaïekt in aardetinten. Dit past bij het groene perkje, vlakbij IKC de Noordster, waar de bank uiteindelijk komt te staan. Er is al een begin gemaakt met het beplakken van de bank, maar er moeten nog duizenden geplakt worden voordat dit klaar is. Op deze avond zorgen de drie plakkers Sieb Miedema, Sjerpje Keizer en Joco Heida ervoor dat er weer een stuk bank bedekt wordt met een nieuwe laag mozaїeksteentjes.

Het buurtbankproject begon twee jaar geleden. Dit is in de gemeente Waadhoeke opgepakt door werkgroep de Federatie. De werkgroep regelde subsidies, vergunningen, financiering en de plaatsen van de buurtbanken. Naast Nij Altoenae, komen in Franeker, Deinum, Menaldum en Tzummarum ook buurtbanken te staan. “Wij hewwe eerst ‘n startbijeenkomst had foor mînsen die’t belangstelling hadden foor ‘t projekt. Ik waar der met Eline Stapert foor Plaatselijk Belang Nij Altoenae, der’t wij baide bij sitte”, vertelt Sieb. Sjerpje en haar buurvrouwen lazen in de krant over de buurtbank. “Wij fonnen ‘t ‘n leuk idee en froegen ôns ôf at ‘t wat foor ônze straat weze sou. Wij binne na de bijeenkomst gaan, maar hadden doe al heel gau in de gaten dat dut projekt te groat waar foor ‘n paar buren. Hier most ‘t hele dorp bij betrokken worre. Ik ston bútten met Sieb en Eline te praten en der hewwe wij ônze krachten bundeld en binne d’r foor gaan. Wij binne al twee jaar doende met de werkgroep. Wij waren krekt drie maanden an ‘e gang met de foorberaidings doe’t korona him oppeneerde. ‘t Eerste jaar het ‘t op ‘n leeg pitsy staan. Oflopen seumer hewwe wij ‘t weer oppakt en is de buurtbank anleverd. Ik hew d’r soa gau as mooglik waar foor sorgd dat ‘t ontwerp d’rop kwam. Der binne Sieb en metfrijwilliger Johannes van der Meer heel drok met doende weest. ‘n Maand later sat de boel weer op ‘t slot. Eand fleden jaar binne wij weer bijnander kommen om te plakken.”

Inmiddels helpen twaalf vrijwilligers mee met het plakken van de mozaïeksteentjes. “Wij plakke fier avens in de week met twee of drie plakkers. Meer passe d’r niet in de rúmte. Dan sitte je nander niet soa in ‘e weeg. Wij plakke nou alleen op avens deur de week, maar d’r is ok ‘n mooglikhyd om dat de overdâgs te doen. Der soeke wij nag mînsen foor”, aldus Sjerpje. Voor het plakken van een stukje van twintig bij twintig centimeter is ze wel twee uur mee bezig. “’t Nimt feul tiid in beslag, maar ‘t werk is heel ontspannend. De steentsys knippe je op maat met ‘n spesjale tang en dan breke se op ‘n netuurlike menier. Dan pakke je ’n spatellatsy met lym en plak je ‘t steentsy op de bank. Fan te foren motte je wel eerst goed kike at ‘t steentsy past. Idereen werkt op syn aigen menier. Dat is ‘t leuke d’rfan. Goenent knippe se fan te foren en ânderen knippe een foor een of smere eerst de lym d’rop en plakke dan de steentsys d’rop.” Als de bank klaar is wordt deze gevoegd door een bedrijf in Franeker dat ook de steentjes levert. “D’r komt dan ‘n mooi laachy tussen de steentsys om ‘t egaal te maken, soadat d’r gyn skerpe rândsys meer an sitte. Dernaast komt d’r ‘n kûnststof beskermlaag overhine om de bank sterker te maken teugen weer en wyn”, legt Sieb uit.

Het idee achter de buurtbank is om mensen met elkaar te verbinden. “Ik weun hier sels nag maar drie jaar”, zegt Sjerpje. “Gelukkig hew ik ‘t eerste jaar foor korona nag metmaakt en kunde opdeen in ‘t dorp. At je hier krekt komme in de koronatiid, perbeer d’r dan maar ‘s tussen te kommen. Dut projekt is ‘n mooi inisjatyf om mînsen te treffen die’t je nag niet kinne.“ Vrijwilliger Joco Heida beaamt dit. “’t Waar sels soa dat ik de eerste keer dat ik hier kwam, ‘n frou trof die’t ik nag niet eerder sien had. Maar ‘t deen bliken dat se maar ‘n paar húzzen fan mij ôf weunde.”

“De skoal in ‘t dorp, IKC de Noordster, wort ok bij ‘t plakken fan de bank betrokken”, zegt Sjerpje. “Wij wille de kines fan groep 7 en 8 metplakke late. At de buurtbank klaar is, wort deuze flakbij de skoal delset, tussen de drie koaningsbomen in.” De buurtbank is niet alleen een kunstobject, er mag ook op gezeten worden. “At ouweloi de kines ophale út skoal, kinne se hierop sitte te wachten en gesellig ‘n praatsy make”, vertelt Sjerpje. “Of kinne toeristen die’t hier lâns fytse d’r even op útruste. Wij hope dat de bank d’r begin july staat. En at dut niet lukt, komt ‘t later wel. Maar ’t streven is dat foordat de seumerfekânsy foor de basisskoal begint, de buurtbank plaatst worre kin. Bij de skoal is d’r dan ‘n feestlike opening. Hoe mooi is dat. Ik sien ‘t al helendal foor my.”

De werkgroep zoekt nog vrijwilligers om mee te plakken. Aanmelden kan via buurtbanknijaltoenae@gmail.com

Deel dit bericht op:

Uw nieuws

Belangrijk nieuws te vertellen?

Laat het ons weten via
e-mail of gebruik onze aanlevermodule

Ook adverteren?

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op middels telefoonnummer: 06 – 11 43 42 72
(email: info@heidstramedia.nl)