Gerry Bleeker: 
‘Bewege geeft selsfertrouwen’

Geplaatst op 20 december 2021

Bewegen is goed voor iedereen. Maar niet iedereen voelt zich thuis bij de sportclub/school of is in staat zelfstandig te bewegen. Gerry Bleeker biedt met haar Beweegcentrum Uniek in St.-Anne sport en training voor mensen met andere behoeften.

Al 25 jaar zet Gerry Bleeker als docent lichamelijke oefening kinderen en jongeren in het basis-, voorgezet- en mbo-onderwijs aan tot bewegen. ,,Ik worde dan altyd al raakt deur kines en jongeren werfoor at de ferwachtings in ‘t reguliere onderwiis te hoog binne. At je dartig kines in ‘e klas hewwe is d’r hest gyn tiid foor die kines die’t krekt wat âns binne”, vertelt Gerry. Afgelopen voorjaar startte ze Beweegcentrum Uniek in St.-Anne. Ze merkt dat hiermee een behoefte in de omgeving wordt vervuld. ,,Mînsen met ‘n beperking mosten befoorbeeld na Luwt om te sporten, met mij kin dut ok fia het PGB.”

Meestal haalt Gerry haar cliënten van huis op. Dat geldt ook voor kinderen met bijvoorbeeld autisme, adhd of pddnos. ,,Ik weet dat sij ‘n ôfspraak gau als druk erfare. Deur se op te halen kinne wy ‘t soa ontspannen mooglik make, ok foor de ouweloi.” Gerry sluit vervolgens met een beweegprogramma aan bij wens en mogelijkheden. ,,At dat nou bútten sporte is of swimme, ‘t kin allegaar.” Ook heeft ze een oefenruimte op Nij Toerenburg, waar geen fitnesstoestellen staan, maar middelen als ballen, elastieken en gewichten, waarmee ze allerlei spelvormen doet. ,,Ok brúk ik soms reäksylichten. Dat is foor een die’ t doof is ideaal.”

Naast individuele begeleiding biedt Gerry ook groepstraining. ,,Dut binne befoorbeeld sportgroepys fan mînsen sonder beperking die ‘t blij worre fan feul interaksy en persoanlike begelaiding.” Ook geeft Gerry weerbaarheidstrainingen en zaktrainingen voor kinderen. ,,Bewege is ’n hele goeie menier om meer selsfertrouwen te krijen. At je wat perbere en durre, sien je faak dat je feul sterker binne as at se dinke.”

Andere trainingsgroepjes bestaan uit mensen die anders te weinig zouden bewegen, omdat de stap naar sportschool of sportclub te groot is. Zo traint ze een groepje vrouwen van het AZC, een project waarin beweging met taalles wordt gecombineerd. Samen met drie CIOS-studenten geeft Gerry ook elke woensdag en donderdag les bij dagbesteding DEI aan de Koudeweg. ,,Niet elkeneen het d’r drekt sin an. Maar deur te bewegen komme stoffen in ‘e hersens frij wer’t ’n mîns blij fan wort. Faak hore je dan later: o, dit is toch fijn!”

Zelf krijgt Gerry energie van bewegen en begeleiden. De interactie met mensen geeft haar veel voldoening. ,,Lessen waar ik met een te fytsen, hij draaide him om en saai: Gerry, ik hou van jou. Dat is soa mooi.”

Deel dit bericht op:

Uw nieuws

Belangrijk nieuws te vertellen?

Laat het ons weten via
e-mail of gebruik onze aanlevermodule

Ook adverteren?

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op middels telefoonnummer: 06 – 11 43 42 72
(email: info@heidstramedia.nl)