Petra Hooijenga over First Dates: ‘Hiel leuke erfaring’

Geplaatst op 24 mei 2022

Een blind date die ook nog eens op televisie wordt uitgezonden: de meesten van ons moeten er niet aan denken. Schaatscoach Petra Hooijenga (36) uit Sint-Anne durfde het wel aan. Met haar date werd het niets, maar ze kijkt terug op een heel leuke ervaring. ,,Bûten myn komfort-zône stappe, ik hâld der wol fan.”

Ze had het niemand van tevoren verteld. En dus kon Petra rustig voor de televisie gaan zitten op 12 maart, de avond dat First Dates van BNNVARA werd uitgezonden. De opnames waren vorig jaar november al geweest, dus ze was erg benieuwd. ,,De bern fan 2 en 4 hie ik op bêd. Myn bêste freondinne soe hjir komme, mar ik hie corona, dus ik siet allinich, mei har online op ‘e tillefoan”, vertelt ze in haar appartement in de voormalige middelbare school De Foorakker in Sint-Anne. Pas na een minuut of twintig komt Petra in beeld. ,,Ik seach it earste fragmint en tocht: ja, dit is leuk.”

Normaal gesproken kijkt ze zelf nooit naar datingprogramma’s zoals Boer Zoekt Vrouw of First Dates, maar dat anderen dat wel doen merkte ze al snel. ,,Ik krige al rap appkes. Allinnich mar positive reaksjes. Hoefolle minsken ‘t programma sjogge, kaam ik ek achter. Sa wie ik mei myn soan by de kapper, dy frêge: hoe wie it iten yn in ‘t First Dates-restaurant? Dat iten wie trouwens echt lekker.”

Het avontuur begon vorig jaar met een opmerking van haar beste vriendin, die tijdelijk bij Petra inwoonde. ,,Op in jûn komt se binnen: Petra, we gaan jou opgeven voor First Dates!” Haar vriendin vult een formulier online in. ,,Ik tocht: ja bêst, leuk, ik sil der miskien wol neat fan hearre.” Maar een tijdje later belt een medewerker van het programma die allerlei vragen stelt, onder andere om erachter te komen wat voor type man Petra zoekt.

Nog altijd denkt Petra dat de kans dat ze echt naar het restaurant in Amsterdam zal afreizen, klein is. Friezen zijn volgens haar over het algemeen veel te nuchter om aan zoiets mee te doen. ,,Nei in pear moannen bellen se: wy hawwe in match! Ik tocht wol even: oh nee, wat haw ik dien?” Maar al snel zet ze de kleine aarzeling opzij, want ze houdt juist van out-of-the-box en buiten de comfort-zone. ,,Wa a seit, moat ek b sizze. Sa bin ik wol. Ik sei gelyk tsjin dy freondinne: do bist sjauffeur”, lacht ze.

En zo gaan ze op weg naar Amsterdam, waar Petra de vriendelijke medewerkers haar laat begeleiden in deze volstrekt nieuwe ervaring. ,,It restaurant is yn in loads, mar binnen merkst dêr neat fan.” Naast Petra daten er nog een stuk of vijf stellen, en voor de rest zijn het figuranten, gasten die komen eten. Verschillende ‘takes’ worden opgenomen: de binnenkomst, de introductie van de daters, een gesprekje bij Victor aan de bar en natuurlijk het etentje zelf. Ook is er nog het moment op de wiebelige stoelen waarin beide laten weten of ze elkaar nog een keer willen zien en een opname van het vertrek naar buiten. ,,En der wie ek noch in momint dat ik lâns it IJ rin, mar dat siet net yn de útstjoering, it wie doe ek hiel mizerich waar.”

Ervaring met daten heeft Petra wel, maar een blind date heeft ze nooit eerder gehad. ,,Meastal hast al wat kontakt foar datst inoar sjochst. Dat wie no net sa. Best wol spannend. Dy fiif minuten dat ik der allinnich oar de bar siet duorren hiel lang.” Maar als Anne binnenkomt breekt het ijs al gauw. Hij is Fries nota bene, uit Ureterp. Tijdens het eten hebben ze veel lol. En ontspanning ontstaat volgens Petra ook doordat de camera’s in de muren zijn ingebouwd. ,,Der stienen dus gjin kameraminsken om ús hinne, it iten is yn in hiel natuerlike setting.”

Fries spreken doen Petra en Anne niet in het programma, al is duidelijk dat het hun beider moedertaal is. De programmamakers vinden Fries spreken geen goed idee, al merkt Petra aan het einde van de uitzending op dat ze best hadden kunnen ondertitelen. Alle clichés over Friesland komen verder aan bod, maar daar heeft Petra geen moeite mee. Zo bestelt zij een Beerenburg bij Victor en neemt Anne zelfs een fles Beerenburg mee als cadeau. ,,Ik tikke alle klisjees mar efkes oan.”

In het intro draagt Petra schaatsen. Dat sluit perfect aan, want ze is schaatscoach voor jong talent voor Stichting Topschaatsen Gewest Fryslân: ,,Reedride sit yn myn bloed.” Jonge schaatsers helpen om betere schaatsprestaties te leveren en te groeien in topsportmentaliteit geeft haar veel voldoening. Vanwege deze grote passie zou ze het liefst richting Heerenveen verhuizen, met ijsstadion Thialf in de buurt, maar ook omdat haar sociale leven zich daar grotendeels afspeelt. ,,Ik bin hikke en tein yn De Gordyk. Nei de skieding koe ik út Ferwert wei hjir in hûs krije.” Sint-Anne ervaart ze als een ietwat gesloten gemeenschap, al heeft ze goed contact met buren en krijgt ze nu haar oudste naar school gaat automatisch wat contact in het dorp.

Terug naar First Dates. Het is niet ondenkbaar dat er iets opbloeit, zo is ook in de uitzending te zien. ,,Under it iten tocht ik wol: dit koe best wol ris wat wurde.” Na afloop spreken Petra en Anne dan ook uit dat ze elkaar nog wel een keer willen zien. ,,Mar yn de trije kertier dat wy wachtsje moasten om de opname van it fertrek nei bûten te dwaan, fielde ik: nee, dit is dochs gjin match.” De twee appen later nog een paar keer, maar daar blijft het bij, zoals ook in de aftiteling van het programma wordt vermeld. Petra kijkt desondanks terug op een heel leuke ervaring. De date met Anne is intussen al bijna een half jaar geleden. Begin dit jaar kwam Petra iemand anders tegen met wie het heel goed klikt. ,,Wy hawwe it hiel leuk tegearre.”

Deel dit bericht op:

Uw nieuws

Belangrijk nieuws te vertellen?

Laat het ons weten via
e-mail of gebruik onze aanlevermodule

Ook adverteren?

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op middels telefoonnummer: 06 – 11 43 42 72
(email: info@heidstramedia.nl)