Piet Meijer uit Stiens schrijft nieuw boek met verhalen uit de dierenartsenpraktijk

Geplaatst op 23 juni 2022

‘U ziet het niet iedere dag, maar…’

‘U ziet het niet iedere dag, maar…’ Onder die intrigerende titel heeft Piet Meijer uit Stiens opnieuw een bundel uitgebracht met verhalen over zijn ruim veertigjarige carrière als praktiserend dierenarts. Het boek is een vervolg op ‘Verhalen uit de Prakijk’.

Zijn eerste boek leverde zoveel bemoedigende reacties op, dat Meijer al snel besloot dat er een vervolg moest komen. ,,Safolle minsken dy’t my efkes oansprutsen om te sizzen dat se it kocht hiene en der och sa fan genoaten hiene… Ek minsken fan wa’t ik it alhiel net ferwachte hie. Dat joech wol selsfertrouwen. Yn it foar siet ik der nammentlik wol wat oer yn… Ik kin wol aardich fertelle, mar ik bin gjin literêr skriuwer fansels. Mar blykber hawwe de werkenberheid, de earlikheid en ek de humor in bepaalde snier rekke.”
Nog voordat de inkt van Verhalen uit de Praktijk droog was had Meijer alweer een mapje aangelegd met nieuwe anekdotes die hem na het inleveren van het manuscript nog te binnen waren geschoten. Ook het inzicht dat hij misschien iets te zakelijk was geweest in zijn verhalen, deed hem besluiten een vervolgboek te schrijven. ,,Ik realisearre my te let dat ik kwealik oer myn frou en bern skreaun hie, wylst sy och sa wichtich west hawwe foar myn funksjonearjen.”

‘U ziet het niet iedere dag, maar…’ is dus een wat persoonlijker bundel, die opent met een ode aan Meijers vrouw Winie. In de beginjaren – voordat er assistent-dierenartsen en associés waren – was zij degene die met haar praktische inslag de enorme drukte van praktijk én een jong gezin in goede banen leidde. ‘Winie was niet alleen een geweldige maat in de praktijk, maar bovenal een fantastische moeder’, besluit het hoofdstuk.
Anders dan in ‘Verhalen uit de Praktijk’ schrijft Meijer dit keer ook over zijn kindertijd – hij kwam in 1947 ter wereld in Vrouwenparochie als zoon van een veehandelaar – en zijn studie. De meeste verhalen gaan echter ook nu over bijzondere situaties waarin hij belandde in de praktijk, op boerderijen of bij mensen thuis, soms bij nacht en ontij. Ook zijn werk als docent dierziekten aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden leverde mooie anekdotes op.

En natuurlijk gaat het over ontmoetingen met de vele kleurrijke types die de praktijk bevolkten. Ze worden nooit bij hun echte naam genoemd, maar lezers uit Noordwest-Fryslân zullen ze vast herkennen. En anders kan het grote raden beginnen… Meijer: ,,Nei myn earste boek waard ik gauris frege: ‘oer wa gie dat en dat ferhaal no krekt?’ Dan glimke ik mar wat: it geheim fan de skriuwer…”

De titel ‘U ziet het niet iedere dag, maar…’ is ontleend aan een vaste uitspraak van prof. dr. F.C. van der Kaay, een van Meijers hoogleraren tijdens zijn studie Diergeneeskunde in Utrecht. ,,As der wer ris in hiel seldsume bistesykte op it aljemint kaam, sei hy: ‘U ziet het niet iedere dag, maar… u kómt het tegen.’ En sa is it ek, kinst it sa gek net betinke. Fan in hûn dy’t badeintsjes opfretten hat oant in ko dy’t mear as in jier drachtich wie, wylst in keal gewoanwei nei njoggen moanne berne wurdt.”

Meijer liet zich bij de redactie, de vormgeving en publicatie begeleiden door Arjen Bakker van uitgeverij De Pinne uit Menaam. Die bracht voor de gelegenheid ook een tweede druk uit van ‘Verhalen uit de Praktijk’. De eerste druk daarvan is namelijk zo goed als uitverkocht.
Beide boeken zijn verkrijgbaar bij Bruna Stiens en via publish.pinne.nl/pietmeijer. ‘U ziet het niet iedere dag, maar…’ is 150 pagina’s dik en kost 19,95 euro. ‘Verhalen uit de Praktijk’ telt 317 pagina’s en kost 24,95 euro.

Deel dit bericht op:

Uw nieuws

Belangrijk nieuws te vertellen?

Laat het ons weten via
e-mail of gebruik onze aanlevermodule

Ook adverteren?

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op middels telefoonnummer: 06 – 11 43 42 72
(email: info@heidstramedia.nl)