Radioprogramma ‘Even Bildts’ dreigt te verdwijnen door gebrek aan vrijwilligers

Geplaatst op 14 juni 2023

Klaas Dankert, voormalig burgemeester van het Bildt is sinds vijf jaar vaste presentator van het radioprogramma Even Bildts bij radio Eenhoorn. Maar het programma dreigt te verdwijnen als er op korte termijn geen nieuwe vrijwilligers zich aanmelden.

De 81-jarige Klaas Dankert groeide op als Bilkert. Later verhuisde hij naar de Noordoostpolder en kwam weer terug naar het Bildt in 1989 als burgemeester. Na zijn ambtstermijn in 2003 is hij op het Bildt blijven wonen. Hij heeft altijd de Bildtse taal een warm hart toegedragen. ,,As burgemeester fon ik ‘t ‘n búttenkâns dat ik ‘n bijdrage levere kon deur konsekwint Bildts te praten en dat worde ok op priis steld at ik bij mînsen thús kwam die’t bijfoorbeeld 60 jaar troud waren. Dat waren se niet wonnen fan myn Frystalige of Nederlânstalige foorgangers. Al 500 jaar wort hier de Bildtse taal praat. Besonder hoe’t ‘t ontstaan is en dat ‘t d’r nag altiten is.”

Sinds de jaren negentig is het culturele programma ‘Even Bildts’ wekelijks op radio Eenhoorn te beluisteren. Op zaterdag van 12.00 uur tot 13.00 uur gaat het programma over onderwerpen die met het Bildt, de Bildtse taal of met de Bilkerts te maken hebben. Vijf jaar geleden werd Klaas Dankert gevraagd als een van de vaste presentatoren van Even Bildts. Sinds zijn burgemeesterschap onderhoudt hij een eigen website bij over het Bildt en de Bilkerts. ,,’t Hele jaar hou ik bij wat d’r gebeurd is fanút myn belangstelling en betrokkenhyd bij ‘t Bildt. Hierom bin ik ‘n paar jaar leden froegen deur een fan de presintatoren, Pé Stienstra, at ik de leste útsinding fan ‘t jaar presinteren wou; de ouwejaarssho op lokasy. Richt op ‘t ôflopene jaar en wat wij de kommende jaren ferwachte konnen.” Dit heeft Dankert een paar jaar gedaan en op deze manier werd hij steeds meer bij radio Eenhoorn betrokken. ,,Omdat se dringend behoefte hadden an fersterking bin ik froegen as een fan de presintatoren. Ik hew ‘n paar keer metlopen en soa bin ik fijf jaar leden een fan de faste presintatoren fan de rubryk ‘Even Bildts’ worren.”

Dankert had geen radio ervaring, maar heeft dit in de praktijk opgedaan. Hij vindt het werk prachtig. ,,Op myn aigen menier ful ik ‘t programma in. Myn onderwerpen gaan over froeger en de grappen die’t doe úthaald worden. Maar ok wat d’r nou op ‘e buurt gebeurd. Mînsen blive op deuze menier op de hoogte fan wat d’r in hur aigen gemeenskap gebeurt. Dat is leuk en belangryk foor ‘t behoud fan ‘t Bildts aigene.” Hij behandelt in zijn uitzending drie of vier onderwerpen. ,,De meeste onderwerpen nim ik fan te foren op, soa as ‘n Open Dag bij Meijer Motorenmuseum. Dan hew ik even ‘n praatsy met Sjoerd Meijer en laat de ploffende mesines hore.” Soms komt Dankert in verrassende situaties terecht. ,, Ik waar foor ‘n reportazy bij ‘t ouwe flasfebryk fan Ritske Kas. De loads staat fol met attraksys, soa as draaimolns. Achter een fan de protte deuren in ‘t pand bleek ‘n groate rúmte met gala- en troujurken te wezen. Syn frou Ansy koopt partijen jurken in, ferkoopt se en hout ferkleedpartijen foor groepen frôly. In hur mooiste outfit gaan de frôly naar ‘n kasteel en krije se ‘n ‘high tea’ in sprokysfeer.” Hij maakte meteen een afspraak met haar voor een item in zijn programma.”

Het radioprogramma ‘Even Bildts’ heeft in 2019 de Bildtse-Kultuurpriis gewonnen. De programma’s werden gepresenteerd door drie mensen, maar door tijdgebrek zijn er twee afgehaakt. Het programma is dringend op zoek naar twee nieuwe vrijwilligers. Volgens Dankert is het belangrijk dat ze aan de volgende voorwaarden voldoen: ,,Socht wort een die’t Bildts praat, ‘t gefoel het bij ‘t Bildt en de Bilkers. Erfaring is niet norig. Mînsen kinne ‘n paar keer metlope om te sien hoe’t ‘t in de praktyk gaat. En mînsen kinne ‘t programma op hur aigen menier infulle.” Het is volgens Dankert belangrijk werk. ,,’t Is een fan de klaine steentsys om de taal en de kultuur levend te houwen.” En ondanks dat radio Eenhoorn in september overgaat in Omroep Zilt verandert er qua programmering voor ‘Even Bildts’ niet veel. Het kan volgens Dankert hoogstens betekenen dat ze een half uur eerder gaan uitzenden.

Dankert vindt het erg belangrijk dat het programma Even Bildts op de radio blijft. ,,At ‘t niet deurgaan kin, sou ik dat heel spitig fine. Ik hew al ferskillende mînsen benaderd foor ‘t programma, maar tot nou toe is ‘t niet lukt om nije presintatoren te finen. ‘t Is niet alleen dat ik ‘t belangryk fyn foor ‘t Bildt, maar ik fyn ‘t skitterend werk.” Hoelang Dankert nog doorgaat met het radioprogramma hangt er vanaf of er versterking voor het programma komt, zolang hij er nog aardigheid aan heeft en of hij het nog aankan. “Ik wor ‘n jaartsy ouwer, maar bin nag heel aktyf en betrokken. Dut hout mij jong.” Maar als er niet snel nieuwe vrijwilligers komen voor ‘Even Bildts’, dan is Dankert genoodzaakt om na de zomervakantie te stoppen met het programma en dan valt het doek voor het radioprogramma ‘Even Bildts’.

www.radioeenhoorn.nl

Deel dit bericht op:

Uw nieuws

Belangrijk nieuws te vertellen?

Laat het ons weten via
e-mail of gebruik onze aanlevermodule

Ook adverteren?

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op middels telefoonnummer: 06 – 11 43 42 72
(email: info@heidstramedia.nl)