Sândloper

Geplaatst op 21 november 2022

2008-3. In de serie St.-Anne in Bedriif de Firma Plat in IJzerwaren en gereedschappen met 20.000 producten op voorraad. Met de klant de juiste oplossing vinden. Het begon in St.-Annaparochie in 1964, daarvoor had Gerben Plat zijn grootvader een eigen transportonderneming in Vrouwenparochie. “In 1985 is d’r in St.-Anne ‘n heel stik bijkommen, En in 2000 nag ‘s stik, doe’t wij ‘t pand fan de naastlêgende bakkerij kope konnen. Nou hewwe wij de werkplaats, ‘t magasyn en de winkel fan nander skaiden”. BP 7 maai.

Kaatsvereniging Het Noorden St.-Jacobiparochie wint Bondspartij in Franeker: Taeke Triemstra, Renze Pieter Hiemstra en Rutmer van der Meer. BP 14 maai.

Op Stannemet werd het eerste Bildts kampioenschap Bildtstarschillen gehouden. Winnaar werd Klaske Kampen. BP 21 maai.

Historische promotie St.-Anna na thriller tegen Actief op ONB-veld in Drachten. Voor het eerst in de 77-jarige geschiedenis speelt het eerste zondagelftal in de tweede klasse. Na 90 menútten waar ‘t nag 0-0, in de ferlinging St.-Anne 1-0 foor, leste menút ferlinging 1-1. St.-Anne ‘wns’ staat dan in de útslag. Ferslag in de BP 28 maai.

Het Henk Hornstrapark. Dat is de naam van het park ten zuiden van het gebouw van Wonen Noordwest Friesland. BP 28 maai.

In de BP fan 4 juni een In Memoriam Isaac Lipschits (13 november 1930-24 mei 2008. Woonde in oorlogsjaren als Kor Balt aan de Oudebildtijk.

St.-Anne in Bedriif (3): Slagerij Bijlsma. De geschiedenis van slagerij Bijlsma gaat terug tot 1908. In dat jaar trouwde Eize Bijlsma met Aafke Veldema en kregen drie kinderen, Nico, Jan en Berend. Lang heeft slagerij Bijlsma niet gezeten in het pand aan de Warmoesstraat, waar later boekhandel Schottmann was gevestigd. Eize slachtte de koeien en varkens zelf en voordat dit kon gebeuren moest alles eerst uit de winkel worden gesleept, inclusief hakblok en toonbank. In 1918 kreeg hij de kans een groter pand te kopen, een manufacturenzaak, iets verder zuidelijk in de Warmoesstraat. Negentig haar later in de inrichting niet veel veranderd. Het stallen van het vee gebeurt alleen niet meer in de zaak zelf. In 1990 werden de regels daarvoor verscherpt. Auke nam de zaak in 1980 over van zijn vader Berend, die de zaak in 1945 had overgenomen van zijn vader. Auke kocht in 1990 een boerderij en het vlees komt van de koeien die daar worden gehouden. BP 4 juni.
De gemeenten het Bildt, Harlingen en Ferwerderadeel en Franekeradeel zijn het eens geworden over verdeling van het aantal te bouwen woningen. Met de 1600 woningen moeten de gemeenten het tot 2016 doen.

St.-Anne in Bedriif (4): Bouwbedrijf F. van der Meer & Zn BV. “Ik wil de klant recht in de ogen kike kinne”, zegt Einte van der Meer, één van de vier huidige eigenaren. De Bildtse onderneming kent een lange geschiedenis. Grootvader Einte begon als smidsknecht aan de Oudebildtdijk. Later vestigde hij zich als wagenmaker aan de Nieuwebildtdijk. Zijn zoon Freerk, de vader van de tweelingbroers, maakte op achttienjarige leeftijd al zelfstandig een complete hooiwagen. Op 28 april 1938 startte hij een onderneming als timmerman en wagenmaker aan de Nieuwebildtdijk 882, dat nu nummer 266 is. Na 36 jaar, in 1974, verhuisde het bedrijf naar de Schuringaweg 60. In 2002 kochten de Van der Meer’s hier een extra stuk land, zodat er fors kon worden uitgebreid. Freerk nam de zaak destijds over van Jan Hielkes Hoekstra die in 1851 met de onderneming startte. In 1963 kwam Einte in de zaak van zijn vader Freerk werken, tegelijk met zijn tweelingbroer Klaas, die mede-eigenar van het bedrijf is. Goede opvolgers zijn er wel: Freerk (37) en Johan (31) de beide zonen van Klaas. Sinds 2002 zijn de twee broers ook mede-eigenaar. BP 2 juli.

Lisette Wagenaar, Margit de Groot en Esther Wagenaar van kaatsvereniging St.-Anna werden in Berlikum Nederlands kampioen meisjes 14-16 jaar. BP 2 juli.

Opening Bildtse Aardappelweken in as eerappelsaal inrichte landbouskuur van Van der Werff an de Attesweg tun de Ouwe-Dyk an. ‘n Simpoasium waar de start fan de Bildtse Aardappelweken 2008. Anita Andriesen: “‘t Bildt het groate kânsen foor de toekomst”. BP 2 juli. BP 16 juli: kopregels Aardappeleters schuiven aan bij de Bildtse boeren. “De boereskuur fol kûnst, ‘t is ‘n gouden kônsept”. BP 6 aug: Anita Andriesen over hur pake Anne Andriesen (KIZ St.-Anne, sjef proeffeld fan de Keuringsdienst Friesland van de NAK, Nederlandse Aardappel Keuringsdienst en ‘t KIZ, Keurings Instituut voor Zaaizaden).

Stichting Fruit yn Fryslân, Aldeboarn, is op zoek naar twee rassen rode bessen, het St.-Anna’s Korfke en de Van der Meijs Glorie, die ooit op het Bildt hebben gegroeid. Waar staat nog zo’n bessenstruik?

Het oostelijk deel van de zomerpolder in de buitendijkse Bildtpollen komt weer geheel voor eb en vloed te liggen. Eigenaar Het Fryske Gea heeft het voornemen om in de zomer van 2009 in het buitendijks liggende zomerdijkje een aantal stroomgaten aan te brengen. Op het Noarderleech werd in 2001 gestart met een proefverkweldering.

St.-Anne in Bedriif (5): Expert Meijer. “Wij wille de beste elektroanika spesjaalsaak fan de regio weze.” Grootvader Klaas-Holst Meijer en grootmoeder Grietje Kuperus begonnen in 1936 aan de Buorren in Berlikum. In 1984 namen de Meijers de zaak aan de Van Harenstraat in St.-Annaparochie over van de familie Hogerhuis. In 1986 werd het 50-jarig bestaan gevierd. In 1988 werd de zaak fors uitgebreid, van 75 m2 naar 250 m2. In 1977 werd het een Expert-zaak. In 2002 nam Klaas-Holst het bedrijf volledig over. BP 27 aug.

LdB

Deel dit bericht op:

Uw nieuws

Belangrijk nieuws te vertellen?

Laat het ons weten via
e-mail of gebruik onze aanlevermodule

Ook adverteren?

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op middels telefoonnummer: 06 – 11 43 42 72
(email: info@heidstramedia.nl)