Sândloper

Geplaatst op 6 maart 2023

(2008-6) Plaatsnamen het Bildt blijven Nederlands. De namen van de Bildtse dorpen blijven Nederlandstalig. Het college ziet niets in het voorstel van Bertus J. Postma uit Beetgumermolen om de dorpsnamen in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) Bildts of Fries te maken. Postma kreeg in de raad enkel bijval van Ferwerda. Het raadslid verweet het college onvoldoende te doen aan de bescherming van de Bildtse taal. “´t Eerstgeboorterecht, ´t Bildts, wort soa ferkwânseld. Kaper: “Sont jaar en dâg is ´t St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie en soa feerder. Dat binne fan oudsher de namen. At dat ferdwine sou ferdwynt d´r ok ´n stikky kultureel erfgoed, aldus Kaper, die bij een naamswijziging eveneens hoge kosten en schadeclaims van bedrijven vreest.

Geen overzicht locaties Bildtse defibrillatoren. Wethouder Hans Kaper wil geen overzicht maken van alle AED´s. Een overzicht brengt volgens Kaper ´te veel administratie met zich mee.´ Raadslid Leendert Ferwerda van Frije Bilkerts vroeg de wethouder om dat overzicht, zodat de inwoners in geval van nood weten waar ze moeten zijn. Kaper: “De lokasys binne herkinber an de bordsys en stikkers op de deur”. Ferwerda vindt dat het college ook het initiatief zou moeten nemen om dorpen waar nog geen AED is, aan te sporen dit te regelen. BP 24 december.

Man gered uit ijzige Waddenzee. Reddingswerkers hebben maandagmiddag 29 december op het wad boven Westhoek een man uit Franeker uit een wak gered. De man zat zo´n drie kwartier tot aan zijn middel vast in het ijskoude water en kon zichzelf niet bevrijden. Hulpdiensten rukten massaal uit, brandweer, twee ambulances en twee helikopters, een van de SAR en een fan de Marine, spoedden zich naar het Wad. De twee helikopters konden terugkeren. De brandweer wist de man te bereiken en te redden door hem een ladder aan te reiken. BP 31 december 2008.

(2009-1) ‘Het Bildt doet niet mee met herindelingsspel. Het Bildt schuift niet aan bij het populaire Friese gezelschapsspel dat herindeling heet. De samenwerking in Middelseeverband voldoet prima zo’, zei burgemeester Van der Werff in zijn nieuwjaarstoespraak. BP 7 jan.

Over al dan niet metdoen an ‘n gemeentlike herindeling folgt dan in de loop fan ‘t jaar de folgende informasy. BP 11 febr.: Het rapport dat de gemeente Leeuwarderadeel liet opstellen over de mogelijkheid van herindeling of samenwerking met andere gemeenten brengt geen schade toe aan het Middelseeverband. Het benadrukt juist dat men op de goede weg is, aldus burgemeester Van der Werff. Het Bildt onderzoekt haalbaarheid om met de vier gemeenten een ‘Middelseegemeenteraad’ te vormen om daarmee de slagkracht van de gemeenten te vergroten. De wet geeft daar nog geen mogelijkheden voor, maar misschien is er een gentlemen’s agreement te sluiten.
Van der Werff denkt aan een bijeenkomst van alle vier gemeenteraden, waar ze over zaken die hen allen aangaan, een besluit nemen. Formeel mogen ze niets officieel besluiten, maar alles wat ze afspreken zouden ze later in de eigen raad kunnen ‘aftikken’ en het zo bij wet bekrachtigen. BP 18 febr: Provincie laat herindeling voorlopig aan gemeenten. Werkgroep het Bildt raadpleegt hun leden met een enquête over herindeling.

BP 22 april: Van der Werff: provincie onder de indruk van Middelseeverband. Maar de provincie ontkent dit. “Van der Werff is vrij het op te vatten zoals hij wil, maar er is niets veranderd aan ons standpunt.” Het Middelseeverband wordt door de provincie omschreven als ‘weinig robuust’, geheel in lijn met hoe de provincie zich al jaren uitlaat over de samenwerking van het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel.

BP 20 mei: Het Bildt wijst fusie niet meer af. Voor gemeente het Bildt is een fusie in Middelseeverband niet meer onbespreekbaar. Over vier jaar zou de gemeente bereid zijn over een fusie met Ferwerderadiel, Menameradiel en Leeuwarderadeel te praten. De bereidheid om over herindeling te praten zou een grote ommezwaai betekenen in het beleid van de gemeente. Burgemeester Van der Werff heeft altijd gezegd dat hij in Middelseeverband wil samenwerken, juist om zelfstandig te kunen blijven. Van der Werff is in Roemenië en niet bereikbaar voor commentaar.

BP 3 juni: Middelsee, een samenwerking tussen hoop en vrees. Raad 28 mei. Breed gedragen steun voor de aanpak maar toch ook vrees voor de toekomst van de Middelseesamenwerking. “Mei de útfiering fan dizze gearwurking litte jo sjen dat jo de buorger optimaal fan tsjinst wêze kinne”, zo constateerde Griet de Boer (CDA). Bij Leendert Ferwerda van Frije Bilkerts leefde ook achterdocht: “Staan se in Luwteradeel in ‘t stormweer fan de leste publikasys met lichys bij de kust lâns as froeger de bútsoekers met hur dwaallichten in de dúnnen om soa ‘t skip op ‘t strand lope te laten in plak fan in failige haven te loadsen?”

Over de afloop vreesde Ferwerda met grote vreze: “Binne wij as samenwerkende gemeentes as fissen die’t in de monding fan de Middelsee na de bij Luwt staande fúk swimme?” Omdat alle opties nadrukkelijk open liggen, voortzetting samenwerking, beëindiging samenwerking of fusie, zei Ferwerda: ”At dut leste ‘t foorútsicht is, dan geeft Frije Bilkerts as syn gefoelen om de ferkering met de ândere gemeentes nou út te maken.”

Frans Hiemstra (PvdA) onderschreef de voorgestelde samenwerking. “Ik zie de ligging en de schaalgrootte van de deelnemende gemeenten als een uitstekende basis van de bestuurskracht.” “Samenwerking is niet de gemakkelijkste weg”, zei burgemeester Van der Werff. “Het is echter onze enige kans als we zelfstandig willen blijven.” In tweede termijn kreeg hij van Ferwerda de verzekering dat die van harte voor samenwerking is “met ‘t oog op de selsskoazen selsstandighyd.”

BP 30 dec: “Provincie gaat niet over herindeling.” Burgemeester Van der Werff is niet onder de indruk van de regierol die de provincie naar zich toe probeert te trekken. De provincie heeft maar weinig te vertellen en de Middelseesamenwerking blijft vol van kracht. De provincie wil een gebiedsindeling die niet overeenkomt met het Middelseegebied en ziet het Bildt liefst richting “Franeker of Harlingen opschuiven. Middelsee is volgens de provincie niet ideaal omdat er geen stuwende stad aanwezig is. Van der Werf: “Wij zullen de Staten kenbaar maken dat wij staan voor samenwerking van onderop, zoals Middelsee.”

LdB

Deel dit bericht op:

Uw nieuws

Belangrijk nieuws te vertellen?

Laat het ons weten via
e-mail of gebruik onze aanlevermodule

Ook adverteren?

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op middels telefoonnummer: 06 – 11 43 42 72
(email: info@heidstramedia.nl)