Sândloper

Geplaatst op 14 juni 2023

(2009-3) Theater De Plastic Engel van Leopold Wijdeveld aan de Oudebildtdijk dicht na schade aan auto’s. Er zullen geen voorstellingen meer worden gehouden omdat er niet genoeg parkeerruimte is voor bezoekers. Er werden recent drie auto’s beschadigd. Sinds 2005 houdt Wijdeveld exposities, theatervoorstellingen en muziek in het door hem gecrëerde Theater De Plastic Engel. Maar de gemeente zoekt nog naar een oplossing voor behoud van De Plastic Engel. De kunstenaar is verheugd over alle steun die hij ontvangen heeft. Later in de BP: Geen snelle actie voor parkeerplaatsen theater Wijdeveld. De gemeente zal niet op korte termijn meewerken aan het verzoek van Leopold Wijdeveld om extra parkeerplaatsen voor bij zijn minitheater De Dolende Ridder aan de Oudebildtdijk. In de gemeenteraad zei Leendert Ferwerda (Frije Bilkerts): “Nou sit syn fersoek dus in ‘t gemeentlik ferfoersplan, ‘t GVVP. Mot ik begripe dat deuze hele sitewasy krekt op lange termyn andacht krijt?” Dat is inderdaad het geval, zei wethouder Nel Haarsma. “Wijdeveld soe eigenlik op eigen terrein romte meitsje moatte. Wij kinne dit no net nei foaren helje,” Wethouder Kaper, die met Wijdeveld had gesproken, sprak tegen dat hij de indruk had gegeven dat er haast gemaakt zou worden. Kaper: “D’r binne totaal gyn ferwachtings wekt bij Wijdeveld. Hij wil 15 parkeerplakken, dat is niet niks, dat kinne wy niet à la menút even oplosse.”

In Bildtse Saken, Nieuws uit het Bildtse bedrijfsleven: “Compleet aanbod bij Impuls Fysiotherapie St.-Annaparochie. Lyze Feitsma en Alle Sterk openden in multifunctioneel centrum Ons Huis hun praktijk. Lyze is in 2002 een eigen praktijk in Kollum gestart en later ook in Deinum. Alle Sterk werkt nu voor het zevende jaar voor de TVM-schaatsploeg. Impuls krijgt ook een praktijkruimte in sportcentrum De Bildtse Slag. BP 11 februari.

Nieuw café in Ons Huis St.-Anne. Ons Huis uitbater Paul Feenstra begint een grand café in het multifunctionele centrum. Vanaf 1 juni is het enige café in St.-Annaparochie, ‘t Wapen fan ‘t Bildt, gesloten. Dan gaat het café in Ons Huis open. BP 18 februari.

Het Bildt wil 30-km-zones in dorpskernen, een fietspad langs een verbrede Attesweg en 60 km/u langs de Bildtdijken. Bij de Warmoesstraat in St.-Annaparochie wordt gekeken hoe deze anders kan worden ingericht om de doorstroom te verbeteren. Van Westhoek tot Oosthoek aan de Oudebildtdijk wordt een pilot gestart om de parkeermogelijkheden beter te benutten. Er komt in een later stadium ook een onderzoek naar de mogelijke rondweg ten zuiden van St.-Annaparochie. Het effect van de Noordwesttangent, die ten oosten van het Bildt wordt aangelegd, wordt afgewacht. BP 18 februari.

Samaritaan ‘steelt’ 80 Aldi-broden. Stannebuurtster Kor Wijmenga heeft 80 broden weggenomen uit een rek dat buiten stond om te worden opgehaald. Wijmenga nam de broden mee om aan een vrouw in de bijstand te geven die zorgt voor tien pleegkinderen. De winkel heeft besloten om geen aangifte te doen.

De bewoners van de Dirk Janszstraat in St.-Annaparochie komen in actie tegen de sloop van de seniorenwoningen. Bewoners van 42 van de 53 huizen hebben een petitie getekend tegen de plannen van de gemeente en de Woningstichting, die de mogelijkheid van de bouw van een Campus op die locatie bestuderen. CSG Ulbe van Houten zou daarheen verhuizen. In december 2008 werden de bewoners ingelicht over het onderzoek naar de mogelijke vestiging van de school. Als de plannen doorgaan, worden elders nieuwe woningen gebouwd. BP 25 februari.

Monument voor Martijn Rosier in gemeentehuis. De op 26 augustus 2007 in Afghanistan omgekomen sergeant Martijn Rosier uit St.-Annaparochie krijgt een gedenkteken in het gemeentehuis van het Bildt, dat vervaardigd is door kunstenaar Henk Rusman. Vader Rendert Rosier is erg blij met het gedenkteken BP 4 maart. In BP 6 mei: Monument Rosier onthuld op 4 mei.

In de BP van 4 maart: “Tachtig jaar leden fytsten Bilkerts over befroren Waddensee na Terskelling.”

Streekbelang Oost- en Westhoek start onderzoek zonnepanelen op loodsen. Tijdens de jaarvergadering presenteerde Piet Hoekstra het idee om de zuidkant van de daken van de landbouwloodsen langs de Bildtdijken te voorzien van zonnepanelen. Hoekstra pleitte voor een gezamenlijk project van landbouwer en dijkbewoner. BP 11 maart.

“Goeie Bilkerts, niet-Bilkerts en andere lústeraars”. Dirk Reitsma neemt afscheid van Radio Eenhoorn. Na zo’n twintig jaar radio, waarvan dik achttien jaar bij Bildtse Saken/Even Bildts sluit Dirk Reitsma op 14 maart zijn carrière bij Radio Eenhoorn af. Zijn laatste uitzending is vanuit café Het Graauwe Paard, Oudebildtzijl.

Willem de Vries (43) uit Minnertsga vond vrijdag 13 maart het eerste Bildtse kievitsei.

Kaatser Chris Wassenaar en zwemster Marre Zandringa (12) werden woensdag 15 maart uitgeroepen tot sportman en sportvrouw 2008. Sportploeg werd het kaatspartuur van Het Noorden, Taeke Triemstra, Rutmer van der Meer en Renze Pieter Hiemstra.

Kledingwinkel InTence St.-Annaparochie toch weer open. Dochter Carla de Vries-Dijkstra maakt een doorstart nu de eigenaren, de familie Dijkstra, stoppen. Carla de Vries heeft ook winkels in Stiens en Bolsward. De winkel in St.-Anna zou gesloten worden. BP 25 maart.

LdB

Deel dit bericht op:

Uw nieuws

Belangrijk nieuws te vertellen?

Laat het ons weten via
e-mail of gebruik onze aanlevermodule

Ook adverteren?

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op middels telefoonnummer: 06 – 11 43 42 72
(email: info@heidstramedia.nl)