Sândloper

Geplaatst op 20 december 2021

In de Bildtse Post publiseerde Leendert Ferwerda as LdB (Leendert de Bildt) met de sery Sândloper over wat d’r elk jaar in die krant ston. Dat waar in ‘t leste nummer fan de Bildtse Post (BP) tot 1 jannewary 2006. In de Nije Bildtse Post krijt de sery Sândloper syn ferfolg. ‘t Foornimmen fan de skriver is om met de sery de gebeurtenissen en ferânderings op ‘t Bildt tot 1 jannewary 2018, de eanddatum fan de gemeente ‘t Bildt, soa fast te lêgen.

(2006-2) PvdA in één klap de grootste. Van der Werff: Politieke aardver-schuiving. de PvdA ging van 3 naar 5 zetels, Werkgroep het Bildt bleef ge-lijk (4), CDA (van 5 naar 4) en VVD van 3 naar 2 verloren een zetel. Op-komst 61,45%, in 2002 62,62%. CDA 1519 (30,39%, in 2002 36,22); PvdA 1540 (30,93%, 18,18); WhB 1339 (26,89%, 27,23) en VVD 581 (11,67%, in 2002 18,36).

PvdA op zoek naar kandidaat-wethouder met advertentie. BP 15 maart. Vier kandidaten voor wethouderspost PvdA. Nieuwe college op 20 april bekend. BP 22 maart. PvdA kiest voor college met CDA. Werkgroep: Er is niet onderhandeld. Kandidaat-wethouder voor het CDA is Marten Thomas, de PvdA noemt naam kandidaat-wethouder nog niet. BP 12 april

Westhoekschool wordt in voortbestaan bedreigd. “De bedsteden motte weer beve.” De school moet op 1 oktober 2006 tenminste 23 leerlingen hebben. De draiging dat de skoal slútte mot wort nou heel serieus. At wij een jaar ônder de 23 sitte is dat ok ‘t leste jaar fan de skoal”, zei locatie-directeur Jantsje Ploeg op de jaarvergadering van Streekbelang Oost- en Westhoek. BP 8 maart

Dijkbewoners maken zich terecht zorgen over te hoge snelheid. Om het gevoel van veiligheid te verminderen is een voortvarende aanpak nodig pleit Meldpunt Verkeersveiligheid 3VO district Friesland. In een rapport dat op verzoek van Streekbelang is opgesteld. Streekbelang wil ook een bredere Kadal na herstel zeedijk. BP 8 maart.

Lintje (lid in de Orde van Oranje Nassau) voor Piet Boersma na 24 jaar Bildtse gemeenteraad. BP 15 maart.

Sjaak Kuiken Bildts kampioen Pylky Gooie. BP 15 maart

Uitslaande brand verwoest wagens en loods Smeding St.-Annaparochie, zaterdagavond 1 april. Miljoenenschade, getuigen gezocht. Vijf vrachtwa-gens en een deel van de nieuwe loods gingen verloren. Politie sluit brand-stichting in een van de vrachtwagens naast kortsluiting niet uit. BP 5 april. Brand bij Smeding aangestoken. De politie is op zoek naar een groepje jongens dat kort voor de brand op het terrein is gezien. BP 12 april.

Eerste Bildtse kievitsei gevonden door Durk Fopma uit Beetgum op 30 maart in de landerijen Blikkene Plaats. BP 5 april
Herbouw na brand cafetaria De Oude Postduif in St.-Jacobiparochie op maandag 10 april. BP 5 april.

Open Hof St.-Jacobiparochie als multifunctioneel centrum. De verschillen-de voorzieningen in St.-Jacob moeten worden ondergebracht op één locatie, de Open Hof. Door bundeling van de voorzieningen hoopt Plaatselijk Be-lang van St.-Jacob weer een aantrekkelijk dorp te maken. Deze en andere plannen staan in de ambitieuze dorpsvisie voor de komende 15 jaar. BP 12 april

PvdA en CDA schuiven bestuurlijke verantwoordelijkheid zorgflat af. Opinie Henk Hornstra in BP 19 april. Oppositie kraakt college-akkoord. Aanfluiting voor de Bildtse politiek. Vertrouwen tussen raadsfracties lijkt nu al zoek. BP 3 mei

Nieuw college PvdA/CDA wil jongerenraad en clustering boerenschuren. Hans Kaper en Marten Thomas als nieuwe wethouders beëdigd. BP 26 april. Wethouder Thomas legt functie neer wegens ernstige ziekte. Was pas zes weken wethouder voor CDA. BP 24 mei. Nel Haarsma werd de nieu-we CDA-wethouder. BP 31 mei

Stjabuurtster sportclubs verenigd in De Fijfskaar. De naam De Fijfskaar werd bedacht door Tjerk Bosje. BP 3 mei

Lintsys: Jelle Talsma (64) Oudebildtzijl Lid in de Orde van Oranje Nassau (secretaris vv Ouwesyl, vrijwilliger 1972-1990 en bestuurslid en voorzitter PB); Piet Plat (76) St.-Annaparochie Lid Orde van Oranje Nassau (meer dan 40 j actief in kerkelijk werk, mede-oprichter Prot. St. Bejaardenwonin-gen Marrum, waarvan 40 jaar penningmeester, 2004 voorzitter RaadvT, ondernemer en 11 jaar in bestuur Fries Ondern. Verbond en daarna tot 1996 lid HB MKB Nederland); Jan Schaaf (56) Nieuwebildtzijl, Lid Orde van Oranje Nassau) Was wethouder en daarvoor 1986-2002 raadslid CDA. Kerkelijke en politieke functies in tal commissies. BP 3 mei

LdB

Deel dit bericht op:

Uw nieuws

Belangrijk nieuws te vertellen?

Laat het ons weten via
e-mail of gebruik onze aanlevermodule

Ook adverteren?

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op middels telefoonnummer: 06 – 11 43 42 72
(email: info@heidstramedia.nl)