Sândloper

Geplaatst op 18 januari 2022

(2006-3) Grasbaanracer Henry van der Steen (18) uit Oudebildtzijl zwaar gewond na crash in Duitsland. Hij brak de rechter bovenarm, de elleboog, een heup en heeft een fractuur aan zijn bovenbeen. Er wordt gevreesd voor zijn sportieve carrière. BP 17 mei.

Henk Rusman opent nieuw atelier. Uitzicht op zeedijk vanuit een kunst-skybox. BP 24 mei.

De Dames 1 van de vv St.-Annaparochie werden kampioen van de vierde klasse.

Aan de Chr. muziekvereniging Burdine, 4e divisie, werd de Gouden Spiker op het Gouden Spiker Festival toegekend.

Stannemetsundeg. Hoofdklassers kaatse hur in St.-Anne op eerste klas nivo naar de betere wedstriden. 1. Johan van der Meulen (koaning), Kor Zittema en Taeke Triemstra.

De skeelerbaan op het ijsbaanterrein in St.-Anna ligt er al een tijdje. Op 12 mei werd de skeelervereniging De Slikrollers opgericht. Rein Hagenaars, voorzitter, Dirk Kikstra, secretaris.

Locatie kringloopwinkel Estafette in St.-Anna was plaats van de huwelijksnacht van Rembrandt en Saskia. In de winkel is nu als een vorm van herinnering daaraan een oude bedsteewand, in bruikleen van Stichting ons Bildt, geplaatst.

In de BP 7 juny en 14 juny ferhalen fan en over Bilkerts om Ferens.

Minnertsga won opnieuw de Bondspartij met het afdelingspartuur Klaas Anne Terpstra, Jacob Wassenaar en Chris Wassenaar.

In haar woonplaats Kilangala in Tanzania is dinsdag 13 juni de bekende Friese zendelinge Tryntsy Beimers (84), op 28 maart 1922 geboren in St.-Annaparochie) overleden. Met in de BP een ‘Herinnering an Tryntsy Beimers’ van Leendert Ferwerda aan de periode dat zij in St.-Anna kinder­bijeenkomsten hield.

Burgemeester Van der Werff bang voor ‘bouwput’ door juridische strijd met ondernemers. De nieuwe zorgflat en herinrichting van het centrum van St.-Annaparochie houdt, nog voordat er een eerste paal is geheid, ondernemers en de gemeente al ruim een jaar bezig. Er lopen meerdere procedures tegen de plannen en een grote groep ondernemers is ontevreden. De BP sprak met Van der Werff. “Ik haw angst foar fertraging. It is maatskiplik net winsklik dat de Cingel foar lange tiid in bouput bliuwe sil. Der komt in klap parkearplakken bij. Neam mij ien foarbyld fan in doarp der’t de gemeente tachtig parkearplakken foar de middenstân oanleit wer’t se net iens in rekken foar krije. Fan in achterstânssitewaasje wurdt it in kwalitatyf heechwaerdich gebiet mei in hiele oare, nije utstrieling. It is it fisitekaartsje fan St.-Anne.” BP 14 juni

Zonovergoten 75-jarig jubileum vv St.-Anna. Zilveren en gouden speldjes en een jubileumboek. De KNVB verraste een aantal bestuursleden en vrijwilligers met een zilveren speld: Jelle Posthumus, Nienke Stap, Piet de Vries, Jan K. de Groot, Gerrit Minnema, Jelke de Jager en Piet Keizer. Oud-voorzitter Bauke de Vries, 21 jaar bestuurslid en het gezicht van de vv, kreeg de gouden speld. Gerrit J. de Jong, schrijver van 50 jaar geschiedenis van de vv, kreeg het eerste exemplaar van het nieuwe jubileumboek.

Kaatsen op de sundeg fan Stjaasmet. Drieskaar Geert Faber met de broers Jacob en Chris Wassenaar trekt kwaliteitsfeur over ‘t kaatsfeld bij sporthal Fijfskaar in St.-Jabik.

De Bildtse gemeenteraad heeft met grote meerderheid de nieuwe wethouder Nel Haarsma, Minnertsga, gekozen. De drie raadsleden van Werkgroep het Bildt stemden blanco, net als in april bij de installatie van de wethouders H. Kaper en Thomas. BP 28 juni.

Sluiting dreigt voor Westhoekschool per augustus 2007. Onderzoek naar fusie met De Opstap St.-Jacobiparochie. Voor het komende schooljaar staan 18 kinderen ingeschreven, vijf minder dan het wettelijk minimum van 23 leerlingen per 1 oktober.

Henk Hornstra geeft raadszetel op. Hij is al geruime tijd ziek. BP 5 juli. Op dinsdag 28 november nam Hornstra in een bijeenkomst met een besloten karakter afscheid van de politiek. De bijna 200 aanwezigen hoorden de Stannebuurtster een vurig en indringend betoog houden. Ruim dertig jaar gediend in de politiek, als raadslid en wethouder, adjunct-directeur van csg Ulbe van Houten en directeur Fryske Gea. Hornstra eindigde met een vurig pleidooi om beter om te gaan met de aarde en onze natuurlijke hulpbronnen. “‘t Belang fan netuur, miljeu, omgeving, landskap, foor ânderen de skepping, is foor mij, naast en met ‘n soasjale, mînslike en solidêre samenleving, ´n soort grôndhouding en útgangspunt foor dinken en hannelen.”

Deel dit bericht op:

Uw nieuws

Belangrijk nieuws te vertellen?

Laat het ons weten via
e-mail of gebruik onze aanlevermodule

Ook adverteren?

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op middels telefoonnummer: 06 – 11 43 42 72
(email: info@heidstramedia.nl)