Sândloper

Geplaatst op 7 februari 2022

(2006-4) Gemeente het Bildt wil niet langer meebetalen aan de exploitatie van het BKI Oudebildtzijl. De organisatie heeft verzuimd kansen om uit de rode cijfers te komen, aan te grijpen. Bestuurslid Gea van der Veer vindt dat de gemeente medeverantwoordelijk is voor de problematiek, dat speelt al sinds de start van de stichting. Het beheer van het gebouw De Witte Klok drukt zwaar op de begroting en tijd van het bestuur. Doarp en Bedriuw Fryslân (BDF) kwam met een voorstel om het pand over te nemen en het aan het BKI te verhuren. Ook zou het BKI van DBF een startkapitaal meekrijgen. Het BKI zag hier uiteindelijk vanaf omdat het een te hoge huur vreesde, zo liet gemeentesecretaris R. Goeman de raad weten. BP 5 juli.

Faillissement dreigt voor BKI na subsidieverlaging. De gemeenteraad besloot de subsidie te verlagen naar euro 4000, aflopend tot 2250 in 2008. Dat betekent volgens de stichting het faillissement. BP 19 juli.

Stjabuurtster straatartiest Harry van der Velde verhuist naar België. BP 12 juli.

Bildtse paardensport viert jubileum met ‘165 jaar paardensport op het Bildt’. De verschillende paardensportorganisaties bestaan in 2006 opgeteld gezamenlijk 165 jaar; LR Molenruiters 50 jaar, PC Molenwieken 40 jaar, Manege Molenruiters 40 jaar en CH St.-Annaparochie 35 jaar. jaar.

Nieuw ‘pronky’ op Nij Altoenae geopend. Op 7 juli werd cbs De Noordster opnieuw geopend. De in 1984 verbouwde school was door een indrukwekkende groei, in 2000 nog 50 leerlingen, in 2006 al 80, te klein geworden. BP 12 juli.

Groen licht voor MFA St.-Annaparochie. Bouw na de zomer van start. BP 19 juli.

Scholen moeten de rijkdom van meertaligheid blijven benutten. De Kemmissy Meertalighyd heeft met het uitbrengen van het nieuwste deel van de Bildtse Taalrotonde voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs, het Bildtse lesmateriaal compleet gemaakt. Op elke school kan nu les worden gegeven in het Bildts. De scholen bepalen zelf hoeveel tijd ze aan het Bildts besteden. De aandacht voor het Bildts verschilt per school. Het wekt geen verbazing dat De Lytse Terp uit het overwegend Friestalige Minnertsga minder intensief met het Bildts bezig is dan de Westhoekschool.

De Bildtse scholen zijn verplicht om taalbeleid te ontwikkelen, zodat inzichtelijk is hoe en hoeveel aandacht er aan elke taal (Nederlands, Bildts, Fries en Engels) wordt besteed. Meertaligheid is rijkdom, dat moet je zo goed mogelijk benutten. BP 19 juli.

Bouw Van Harenshuis kan van start. Rechter wijst bezwaar AH tegen zorg-flat af. BP 26 juli.

Provincie gelooft weer in samenwerking van de Middelsee-gemeenten het Bildt, Leeuwarderadeel, Ferwerderadeel en Menaldumadeel. Het gehakketak is verleden tijd. De vier gemeenten kiezen voor elkaar en dat spreekt de Provincie aan.

De Stjabuurtsters Reinder Triemstra en Piet Grijpma ontwierpen magneet-prop als vervanging voor de bij het kaatsen als markering gebruikelijke pen-proppen op de perkvoorlijn en zijlijnen. Op 2 augustus worden ze op de PC voor het eerst officieel gebruikt.

’n Dikke tút fan beppe Jantsje de mooiste priis foor koaning Taeke Triemstra. Johan van der Meulen, Kor Zittema en Taeke Triemstra waren op de PC niet te bekaatsen.

Op Nederland 1 en internet was de documentaire ‘Rechte linen, 500 jaar Bildts’ van Omrop Fryslân te zien. BP 16 aug.

Doek valt aan de Oudebildtdijk voor theater De Plastic Engel van kunstenaar Leopold Wijdeveld.

Simy Sevenster uit Minnertsga debuteerde met verhalenbundel ‘Ut de foarein’, een beschrijving van het moderne boerenbestaan.

Westhoekschool fuseert met De Opstap in St.-Jacobiparochie en dat betekent het einde van de 170 jaar oude school. De school heeft zes leerlingen te weinig en de Westhoekschool sluit.

Orgel Gideonkerk St.-Annaparochie 100 jaar. In 1906 bouwden de orgelbouwers Bakker en Timmenga uit Leeuwarden een nieuw orgel voor de dolerende Gereformeerde kerk aan de Stadhoudersweg, de B-kerk. Toen de dolerende Noorderkerk en de afgescheiden Oosterkerkgemeente, de A-kerk, in 1925 samengingen, werd besloten tot de bouw van een nieuw gezamenlijk kerkgebouw aan de Van Harenstraat en daarheen werd het orgel van de Noorderkerk overgeplaatst.

LdB

Deel dit bericht op:

Uw nieuws

Belangrijk nieuws te vertellen?

Laat het ons weten via
e-mail of gebruik onze aanlevermodule

Ook adverteren?

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op middels telefoonnummer: 06 – 11 43 42 72
(email: info@heidstramedia.nl)