Sândloper

Geplaatst op 9 maart 2022

(2006-5) Enorme schade op het Bildt door overspanning op elektriciteitsnet. Spanning liep op van het normale voltage van 230 naar tegen de 300, terwijl ook de krachtstroom zo’n 30% meer spanning leverde dan de gebruikelijke 380 volt. Een van de ‘slachtoffers’ was Meijer Plaatbewerking en machinebedrijf aan de Oudebildtdijk onder St.-Jacobiparochie, waar tegen de 500 volt werd gemeten.

De Foardrachtkriich in Froubuurt krijt ’n spesjale priis foor ’t best in ‘t Bildts foordroegen gedicht. De priis fan 25 euro wort beskikber steld deur stichting Ons Bildt, dertoe in de gelegenhyd steld deur Stannebuurtster Arjen Dijkstra, de winner fan de Bildtse-Kultuurpriis in 2003. Dijkstra skonk doe syn geldpriis an de stichting foor aktiviteiten die’t de jeugd anset tot ’t brúkken fan de aigen Bildtse taal. BP 20 september.

Winners 212e Ouwe Griep Froubuurt: John Peter Boersma, Jan van der Plaats en Janny Hoekstra.

Volgens de Bildtse VVD-fractie is het Bildt over tien jaar geen zelfstandige gemeente meer en dat is een voor de hand liggende ontwikkeling, zei fractievoorzitter Jaap de Haan. De provincie stelde met genoegen vast dat het Middelsee-samenwerkingsverband behoorlijk geïntensiveerd zal gaan worden en dat de vier gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menameradiel ‘Middelsee’ als een niet-vrijblijvend samenwerkingsverband zien. VVD-er de Haan zei dat het samenwerkingsverband wel op iets anders zal uitlopen.”In Fryslân stevenen wij af op grotere eenheden,” aldus De Haan. BP 4 oktober.

Ontbreken postcode vertraagt officiele dorpsstatus Nij Altoenae. Volgens de TNT Post Groep (TPG) zijn er geen postcodes meer vrij en het lukt niet de dorpsstatus in te voeren zonder eigen postcodes. Het Bildt denkt dat er wel degelijk postcodes vrij zijn.
Omstreden bouw verpleeghuis in St.-Annaparochie voor de Raad van State. Uitspraak over zes weken. BP 25 oktober. In de BP van 22 november: Bouwstop woonzorgcentrum verwacht. De RvS doet binnen twee weken uitspraak. BP 6 december: Raad van State schorst plan zorgcomplex St.-Annaparochie. Uitspraak over bezwaar tegen verleende zorgvergunning volgt nog. BP 13 december: De Raad van State bepaalde in haar uitspraak dat het College van het Bildt bij de voorgenomen bouw van het Van Harenshuus opnieuw moet kijken naar de bezwaren die zijn ingediend tegen de exploitatievergunning voor het zorgcomplex.

Taxi Beimers gaat op in nieuwe Taxicentrale Noordwest Friesland. Vijf taxibedrijven uit Noordwest Fryslân fuseren, onder hen ook Taxi Beimers, St.-Annaparochie. BP 8 november.

Mauela van der Feen wint Bildts songfestival. Muziekvereniging Excelsior St.-Anna vierde het 111-jarig bestaan. BP 15 november.

An Froukje de Jong is de Bildtse-Kultuurpriis 2006 toekind foor de inspanning om Saskia van Uylenburgh ‘uit de schaduw van Rembrandt te halen.’ Froukje de Jong saai och soa blij te wezen met de brede waardering foor hur Saskia-ondersoek.

‘Even Bildts’ fyftyn jaar op Radio Eenhoorn, nou fersorgd deur Dirk Reitsma en Dirk Leeuwen. BP 29 novimber.

Vijf woningen en kosterij in nu hervormd verenigingsgebouw De Schakel in St.-Annaparochie. De voormalige school en schoolmeesterswoning aan de Wassenberghstraat wordt door Wonen Noordwest Friesland gerestaureerd en omgebouwd tot een complex met vijf woningen en een kosterij. BP 6 december.

Raad worstelt met huisvesting CSG Ulbe van Houten. School wil nieuwbouw, het Bildtse college vindt dat te duur. De school wil graag verhuizen naar een nieuwe locatie en zou het liefst tegenover OSG Pieter Jelles bouwen. Voor de gymnastieklessen kan men dan bij de Bildtse Slag terecht. Het college is daar tegen, het zou te duur zijn. De gemeenteraad staat voor een dilemma, de school verplaatsen of op de huidige locatie laten uitbreiden en vernieuwen. “De kosten foar nijbou binne sa´n 6,5 miljoen euro. Dat liicht der net om” zei wethouder Nel Haarsma. “Derom hawwe wij keazen foar útwreiding”. BP 13 december.

Besluit raad 21 december 2006. Uitbreiding op huidige plek enige optie voor Ulbe van Houten. De school krijgt van de gemeente 1,35 miljoen om haar capaciteit uit te breiden. Dit dient wel op de huidige locatie te gebeuren, want hoewel eventuele nieuwbouw elders volgens de gemeente een zaak van de school is, bleek tijdens de raadsvergadering wel dat de gemeente dat een te grote investering vindt. De PvdA pleitte middels een amendement voor een onderzoek naar de haalbaarheid van nieuwbouw. “Wij sien kânsen om de boel samen te foegen en wat doen wy, elkeneen weer as apart blokky behandele.” De school krijgt het gevraagde bedrag voor uitbreiding aan de Steven Huygenstraat, nieuwbouw op een andere locatie lijkt ver weg.

LdB

Deel dit bericht op:

Uw nieuws

Belangrijk nieuws te vertellen?

Laat het ons weten via
e-mail of gebruik onze aanlevermodule

Ook adverteren?

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op middels telefoonnummer: 06 – 11 43 42 72
(email: info@heidstramedia.nl)