Sândloper

Geplaatst op 23 juni 2022

(2007-3) Ouwe-Syl neemt op 26 mei vernieuwde Pyp in gebruik. Vijf maanden werd gewerkt aan het verfraaien van het centrum van het dorp en het in oude staat herstellen van de sluis. In de BP van 16 mei: “De Pyp stond op bezwijken, maar boog niet voor de zee”. De sluis van 1505 was niet de eerste sluis bij nu Oudebildtzijl. Er was voor de definitieve inpoldering van het Bildt al een sluis ten oosten van de tegenwoordige sluis. Dat weten we dankzij een “Geschiedkundige Aantekening betrekkelijk de kadastrale Gemeente Lieve Vrouwenparochie” uit 1877 van Rustend Onderwijzer A. van der Wal. En het artikel: “Meester Van Albada laat kinderen (in 1825) zingen in droge sluis”. De houten sluis in het dorpshart werd in 1699 vernieuwd en in steen opgetrokken. In 1906 werd de sluis vernieuwd, wat met een gedenksteen in de sluisvleugel werd vastgelegd. In 1953 werden de sluisdeuren verwijderd. Schotbalken, nog steeds opgeslagen tegen de noordwand van het café Het Graauwe Paard, konden bij een dreigende dijkdoorbraak van de zeedijk en daarna de Nieuwebildtdijk als keer aan de noordkant van de sluis worden aangebracht.

De sluis van Oudebildtzijl kent historische hoogtepunten. Op een kaart van 1570 vechten Geuzen en Spanjaarden op zee ter hoogte van de sluis. In de stormnacht van 25 op 26 december 1717 brak de Nieuwebildtdijk en dreigde het instromende zeewater de sluisdeuren in te drukken. Timmerman Krelis Annes gaf toen opdracht een leegstaand huis bij de sluis af te breken en het puin voor de sluisdeuren te gooien.
Tijdens de Februari Vloed van 1825 dreigde het weer mis te gaan. Weer stond het zeewater tegen de Oudebildtdijk en op Oudebildtzijl tegen de sluisdeuren. En opnieuw werd een huis afgebroken en zorgde het voor de sluisdeuren gedumpte puin dat de sluisdeuren niet bezweken. De sluis werd later drooggezet en meester Van Albada liet, voordat het water weer vrij spel kreeg, de schoolkinderen in de sluis zingen. In BP 30 mei: Utbundige opening fernijde Pyp Ouwe-Syl. Herinneringsplaat in roestvrijstaal.

“Alle inwoners van het Bildt zouden Bildtse taalcursus moeten volgen” schreef Gohar Boonstra-Arakelyan, St.-Annaparochie als Opinie in de BP.

Damclubs Cornjum/Britsum en Oudebildtzijl fuseren. Historisch besluit, nieuwe naam wordt Bezint Eer Gij Begint (BEGB). Er werd al jaren in Britsum gespeeld.

Vrijdag 11 en zaterdag 12 mei zijn de de festiviteiten rondom het veertigjarig jubileum van de VV Ouwe-Syl gevierd. Jelle Talsma erelid en Anne de Vries wordt door club ‘koninklijk’ geëerd. BP 16 mei.

C.b.s. De Koppel St.-Jacobiparochie viert 100-jarig bestaan. BP 16 mei

Meerderheid Bildtse gemeenteraad wijst afvaloven bij Harlingen af. De PvdA vreest vooral de gevolgen voor het milieu, Werkgroep het Bildt vindt dat er niet goed nar de alternatieven gekeken is. Het CDA en de VVD zien de oven wel graag komen, zodat de burger een lagere afvalstoffenheffing gaat betalen. Franekeradeel, Menaldumadeel en ’t Bildt stemden in de aandeelhoudersvergadering tegen.

Afûk en Stichting Ons Bildt komme met Bildtse Tomke. De drukkosten het SOB foor hur reken nommen.

Gids foor ’n toeristise koier deur Ouwe-Syl. “Een historische wandeling door Ouwe-Syl”. BP 20 juny.

Schooljongens St.-Annaparochie Nederlands kampioen. Sjoerd de Jong, Krijn Hiemstra en Jordy Miedema wonnen in Kimswerd de bondswedstrijd schooljongens. BP 4 july

Westhoekschool sluit deuren. Op ’t Klaine Skoaltsy an ‘e Dyk werd bijna 170 jaar les gegeven, maar nu volgend jaar het aantal van 23 leerlingen niet wordt gehaald, sluit de school definitief. BP 11 july.

Pupillen jongens Het Noorden St.-Jacob winnen NK in Huizum: Kars Valkema, Andries Jensma en Enno Kingma BP 11 july.

VVD’er Hans Hilarides nam afscheid als raadslid. Hilarides kwam in 2001 in de raad. Wiebe Postma uit Vrouwenparochie komt in zijn plaats.

Marre Zandringa van zwemvereniging De Skelp Nederlands kampioen 50 meter vlinderslag in Dordrecht.

Op 21 juli werd door Model Stockcar Club Fryslân 1 (MSCF1), het modelstockcar circuit in gebruik genomen op het bedrijventerrein De Wissel in St.-Annaparochie.

Johan van der Meulen (koaning), Taeke Triemstra en Auke van der Graaf winne de PC.

In de Bildtse Post fan 8 augustus begint Douwe Zwart met syn Wandeling bij de Smalle Kant lâns. Wandeling 0: De geschiedenis van de Smalle Kant van 1807 tot 2007.

LdB

Deel dit bericht op:

Uw nieuws

Belangrijk nieuws te vertellen?

Laat het ons weten via
e-mail of gebruik onze aanlevermodule

Ook adverteren?

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op middels telefoonnummer: 06 – 11 43 42 72
(email: info@heidstramedia.nl)