Waadhoeke sluit zich aan bij DataFryslân

Geplaatst op 24 mei 2022

Gemeente Waadhoeke is lid geworden van de Coöperatie DataFryslân U.A. Daarmee voegt Waadhoeke zich bij een groeiend gezelschap van Friese maatschappelijke organisaties die samen streven naar het verbeteren van het ­bestuur en de maatschappelijke dienstverlening in Fryslân. ­Burgemeester Marga Waanders ondertekende de samenwerkingsovereenkomst op 18 mei.

Waadhoeke is de eerste gemeente die zich na de oprichting van de nieuwe coöperatie heeft aangesloten bij DataFryslân. Volgens burgemeester Waanders is dit het logische moment: “We staan voor de nodige uitdagingen als gemeente. Waadhoeke is bijvoorbeeld de groot-ste landbouwgemeente in Fryslân en de landbouw moet toekomstbestendig zijn. Of denk aan het verder versterken van onze dienstverlening. Het zou mooi zijn om te verkennen wat er al bekend is over deze uiteenlopende onderwerpen. Welke data zijn voorhanden en wat hebben die tot nu toe opgeleverd? Het is belangrijk om samenwerking met andere partijen te zoeken om het beleid te kunnen ontwikkelen dat voor de lange termijn nodig is. Want dat soort beleid is vaak gemeentegrensoverschrijdend. Daar zit een grote opgave voor bestuur-ders – zeker ook om de mensen erbij te betrekken die met de consequenties van dat beleid te maken krijgen. Als lid van DataFryslân krijgen we toegang tot data en gedeelde kennis waarmee we die opgave samen vorm kunnen geven. Het verzamelen van data is daarbij geen doel op zich, maar een middel dat kan helpen om uit te vinden hoe we tot de beste resultaten kunnen komen.”

DataFryslân is in 2019 ontstaan als samenwerkingsverband van zeven Friese maatschappe-lijke partijen (Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Ge-meente Súdwest-Fryslân, Fries Sociaal Planbureau, NHL/STENDEN en Rijksuniversiteit Gro-ningen Campus Fryslân) en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het doel van de samen-werking is om kennis en data te delen en toe te passen op het gebied van Friese maat-schappelijke thema’s. Waadhoeke hoopt dat meer Friese gemeenten zich aansluiten bij Da-taFryslân. Als er meer wordt samengewerkt, wordt de kracht van data in de dienstverlening van alle gemeenten groter.

De data-onderzoeken die DataFryslân in de afgelopen jaren heeft gedaan, hebben geleid tot nieuwe data en betere inzichten over thema’s als leefbaarheid, ouderenzorg, de Friese ar-beidsmarkt en nog veel meer. Om met nog meer slagkracht deze toekomstgerichte thema’s te kunnen onderzoeken, is DataFryslân sinds 2 februari van dit jaar een coöperatie. Een zelf-standige onderneming met de leden als mede-eigenaar. Door kennisuitwisseling, innovatief onderzoek, advies en productontwikkeling maakt DataFryslân het delen en toepassen van data effectief, betrouwbaar en veilig. In de Frisian Data Exchange (FDX) worden op termijn de gezamenlijk ontwikkelde datadashboards en/of algoritmes via een centraal platform beschikbaar gesteld aan alle leden. Op die manier kan data een essentiële bijdrage leveren aan het maken en uitvoeren van beter beleid.

Deel dit bericht op:

Uw nieuws

Belangrijk nieuws te vertellen?

Laat het ons weten via
e-mail of gebruik onze aanlevermodule

Ook adverteren?

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op middels telefoonnummer: 06 – 11 43 42 72
(email: info@heidstramedia.nl)