Wethouder Nel Haarsma (CDA) geeft het stokje door

Geplaatst op 9 maart 2022

Wethouder Nel Haarsma-Vrieswijk neemt na meer dan 24 jaar afscheid van de lokale politiek. Ze was achtereenvolgens 2 jaar burgerlid van de commissie Welzijn en Sport, 4 jaar raadslid en 4 jaar fractievoorzitter voor CDA het Bildt. Daarna 12 jaar wethouder van het Bildt en na de herindeling 4 jaar wethouder van Waadhoeke. Een vraaggesprek.

Wat een prachtige tijd heb ik gehad. Veel geleerd en met heel veel mensen samengewerkt, zowel binnen als buiten het gemeentehuis. Er is nauwe betrokkenheid van de mienskip en dan werkt het prettig samen. Zo kom je tot de beste resultaten voor de eigen leefomgeving.

Ik ben er trots op dat we Campus Middelsee hebben kunnen realiseren in Sint Annaparochie met het Leer- en Werkplein (waar jongeren in contact worden gebracht met de regionale bedrijven). Maar ook dat we in de dorpen tot samenwerkingsscholen zijn gekomen. Samen met ouders en alle andere betrokkenen een goede keuze voor het behoud van een goede bassisschool in Froubuurt, Ouwe syl, Sint Jabik en Minnertsgea.

Ik ben er trots op dat we de aanpak van de Bildtdijken hebben opgepakt om de verpaupering van de prachtige dijkhuizen aan te pakken. Ook een tweede fase gaan we nu in, omdat het opknappen van de huizen nog lang niet klaar is. De Bildtdijken, wat mij betreft een parel in het weidse landschap van het Bildt.

Ik ben er trots op dat we in Waadhoeke het dorpen- en wijkenfonds in het leven hebben geroepen. We stelden voor 4 jaar 1,2 miljoen beschikbaar voor mooie initiatieven vanuit de mienskip. Na 3,5 jaar bleek dat de bodem van de pot al zichtbaar werd. Voor het jaar 2022 heeft de gemeenteraad nog eens drie ton extra beschikbaar gesteld omdat de dorpen en wijken er veelvuldig gebruik van maken. Daarmee kun je zien dat “it brûst” yn ‘e mienskip fan Waadhoeke”.
Ja, nu verder zonder mij maar er staat een heel mooi team klaar voor de nieuwe periode. Mensen met ervaring die een volgende periode in gaan. Maar ook nieuwe en jonge mensen die er voor kiezen hun steentje bij te dragen aan de politiek van gemeente Waadhoeke. Dat vind ik een mooie gedachte. Mensen die enthousiast de schouders eronder zetten om met de inwoners van Waadhoeke de goede keuzes te maken voor alles wat er speelt. Als raadslid en ook als wethouder in de gemeentepolitiek kun je het verschil maken. Daar je stem en invloed laten gelden is veel, intensief, maar ook heel mooi werk!

Ik draag het stokje dan nu ook over aan de nieuwe generatie CDA’ers. Daar is Marijn Kamerling er één van. Met zijn 28 jaar en vol enthousiasme is hij één van de veelbelovende CDA kandidaten. Ik wens alle kandidaten heel veel succes!

En voor iedereen, hartelijk dank voor de mooie samenwerking en graag oan’t sjen yn Waadhoeke!

Deel dit bericht op:

Uw nieuws

Belangrijk nieuws te vertellen?

Laat het ons weten via
e-mail of gebruik onze aanlevermodule

Ook adverteren?

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op middels telefoonnummer: 06 – 11 43 42 72
(email: info@heidstramedia.nl)