‘Wij speule ôns aigen favoriten’

Geplaatst op 6 maart 2023

Blaast de Bazuin viert 70-jarig jubileum met concert

Een vaste bezetting, twee keer Nederlands Kampioen en veel nieuwe jeugdleden. Het gaat goed met Christelijke Brassband Blaast de Bazuin Oude- en Nieuwebildtdijk. Het orkest viert dan ook vol enthousiasme haar 70-jarig jubileum, met een speciaal concert op 11 maart. De leden kozen hiervoor hun eigen favoriete stukken uit die tijdens eerdere concoursen, kerkdiensten, kampioenschappen of bijzondere projecten zijn gespeeld.

,,Nim de tiid”, maant dirigent Piet Visser de 27 leden van de brassband deze donderdagavond in het lokaal van de Kerk tussen de Dijken op Nij Altoenae. Ook gebruikt hij het beeld van het warm blazen van de handen in de winter, een opengaande bloem en fluweel als muziekstukken als Swedisch Hymne en Calling Cornwall worden geoefend. ,,Ik prebeer met sokke útspraken ‘n beeld op te roepen, werdeur at de mezyk nag beter tot syn recht komt. Maar ‘t sit d’r al best in”, concludeert hij na de repetitie. Eerste bariton-blazer en voorzitter van de vereniging Petra Hoekstra, nog warm van de inspanning: ,,Wij werke an een doel, dat is heel leuk an deuze weken.”

Buiten de donderdagavonden pakt Petra een paar keer in de week haar instrument op. Een paar jaar geleden, toen de coronacrisis ervoor zorgde dat ze nauwelijks samen konden oefenen, besefte ze opnieuw hoe belangrijk het samenspel is. ,,Korona waar wel ‘n dieptepunt foor mij. Ik had froeger orgelles thús, der fon ik niet feul an omdat je dat alleen doen. Ik bin bij ‘t korps gaan op myn fyftynde omdat ik metnander mezyk make wou.” Het samenspel is veel leuker, maakt muzikaal meer mogelijk en houdt ook scherp. ,,‘t Skeelt naast wie’t je sitte”, vindt Petra. ,,Je kinne as ‘t ware optild worre at een naast je heel goed speult.”

Blaast de Bazuin startte in 1952 als fanfare, met blazers, slagwerk en saxofoons, maar transformeerde naar een brassband. De brassband als orkestvorm vorm komt oorsponkelijk uit Engeland en bestaat uit een vaste bezetting van koperinstrumenten met enkele percussie instrumenten. Met de bezetting zat het altijd goed, weet Piet, behalve mogelijk in de beginjaren, toen veel inwoners van de dijken en Nij Altoenae naar het buitenland emigreerden.

Het is best bijzonder dat zo’n kleine gemeenschap een brassband op de been kan houden, vinden de dirigent en voorzitter. ,,Wij binne d’r heel groats op. Faak sien wij op de kampioenskappen dat ândere bends feul helptroepen inskakele motte om met ‘n komplete besetting op ‘t poadium te ferskinen.” Niet iedereen woont nog in het dorp of aan de dijken, maar alle leden hebben wel hun roots hier. ,,Se blive hier speulen, ok at se ferhuze of ergens âns studere. Dat is mooi om te sien.”

Het christelijke aspect – een bazuin verwijst naar de laatste bazuin voor de komst van Jezus in het Nieuwe Testament – is nog altijd aanwezig, in de christelijke stukken die ook gespeeld worden en de begeleiding van kerkdiensten tijdens Pasen en Kerst op Nij Altoenae en in St.-Annaparochie.

Veel blazers zijn al heel lang lid van de brassband. De oudste, Douwe Wijbenga, zelfs al 55 jaar. Maar er zijn ook veel jonge gezichten. Omdat Piet muziekles geeft via Seewyn Cultuureducatie heeft hij de opleiding voor de brassband min of meer in eigen hand. ,,Ik weet wat se wel of niet kinne.” Muziekles geeft hij ook in de groepen van Petra, die leerkracht is aan CBS De Noordster op Nij Altoenae. Samen maken ze veel kinderen enthousiast voor blaasinstrumenten. Er zijn ongeveer twintig leerlingen, waarvan enkele al bij het jeugdkorps de Blaasbende zitten, de rest kan waarschijnlijk na de zomer instromen. Petra: ,,Wij betrekke de kines d’r ok echt bij, bij ‘n fryndekonsert speule sij ok. ‘t Plezier staat foorop, maar mezyk make fraagt înset. Foor jongeren is d’r soa’n prot te doen, dat maakt ‘t soms moeilik op ‘e lange duur fol te houwen.”

Het winnen van de Nederlandse Brassbandkampioenschappen in 2021 was een geweldig hoogtepunt in de afgelopen 70 jaar, net als de overwinning van 2005, vinden Petra en Piet. In andere jaren werd Blaast de Bazuin wel eens tweede of derde. Ook de bijzondere projecten blijven bij, zoals de openluchtvoorstelling Altyd Seumer in 2018 en Gedinke en Foorútsien, een cultuurproject over oorlog en vrijheid dat in 2020 opgevoerd zou worden maar uiteindelijk pas in 2022 opgevoerd werd. En drie keer organiseerde Blaast de Bazuin samen met een (rock)band uit de buurt Rock & Brass in de loods van familie Swart aan de Oudebildtdijk. Via familieleden die bij een ander korps spelen worden ook wel eens uitwisselingen gedaan ,,Dan make wij d’r ‘n leuk weekeand fan met ferskillende aktiviteiten en fansels ‘n optreden.” Ieder lid heeft vermoedelijk ook eigen persoonlijke hoogtepunten uit de periode dat ze bij Blaast de Bazuin spelen. ,,Dat sien wij ok in de keuze fan de stikken foor ’t jubileümkonsert. De een fynt Swedish Hymne prachtig, de ânder Radar Love. ‘t Is derdeur ‘n heel mooi farieerd geheel worren.”

De buitenlandreisjes zullen voor alle leden vast en zeker onvergetelijk zijn, zo denken de voorzitter en dirigent. Eens in de paar jaar gaat de brassband op reis, onder andere Litouwen, Engeland en Duitsland zijn bezocht. De leden snuiven er cultuur op en spelen natuurlijk muziek, gewoon buiten op straat als het moet. ,,Dat deden wij in Berlyn, normaal hewwe wij ‘n frij fast publyk, nou waar dat niet soa, dat waar best spannend.” De bezoeken aan het buitenland zijn volgens Petra ook gewoon heel gezellig en goed voor het teamgevoel. Samen zetten de leden ook nog eens allerlei acties op touw om geld binnen te halen, zoals verlotingen en kerstbomenverkoop. ,,Wij hewwe ferskillende kemmissys, maar wij hewwe gyn groepys, wij binne echt een ploeg.”

Dit niveau behouden en samen steeds ergens naartoe te werken, dat is Piets ambitie voor de toekomst. En in wezen ook: laten horen wat muziek met je doet. De leden zelf worden tijdens een repetitie of uitvoering wel eens geraakt in hun emotie, ziet hij, en dat kunnen bezoekers van concerten ook ervaren. Een groter compliment zou Blaast de Bazuin niet kunnen krijgen: ,,Dat een sait: dut komt soa binnen, dat is ‘t mooiste dat ik ooit hoord hew.”

Jubileumconcert Blaast de Bazuin, 11 maart om 19.30 in de Kerk ­tussen de Dijken op Nij Altoenae.
Entree: 10 euro, inclusief een ­consumptie en taart in de pauze.

Deel dit bericht op:

Uw nieuws

Belangrijk nieuws te vertellen?

Laat het ons weten via
e-mail of gebruik onze aanlevermodule

Ook adverteren?

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op middels telefoonnummer: 06 – 11 43 42 72
(email: info@heidstramedia.nl)